Care sunt obligatiile fiscale ale PFA


PFA este obligata sa intocmeasca si sa utilize registrul - jurnal de incasari si plati, registrul - inventar si registrul unic de control. Pe langa cele trei tipuri de jurnale, PFA are facturier si chitantier si, in functie de modalitatea de efectuare a platilor, cont bancar. PFA pot fi platitoare sau neplatitoare de TVA.

 

PFA devine platitoare de TVA la cerere sau in momentul in care, conform Registrului de incasari si plati, incasarile au depasit 35.000 euro, calculat in lei la cursul valutar de la data aderarii la Uniunea Europeana”, precizeaza pentru startups.ro Ramona Voicu, Payroll Services Coordinator la agentia de recrutare si training VON Consulting.

PFA are obligatia consemnarii oricarei operatiuni economico-financiare intr-un document, in momentul efectuarii operatiunii. Acest document sta la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla (n.red. - faptul ca detine doar un jurnal de incasari si plati in care se consemneaza veniturile realizate si cheltuielile).

Trebuie mentionat ca documentele care stau la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare”, spune pentru startups.ro Otilia Puiu, Experienced Associate la compania de consultanta fiscala si audit Taxhouse.

PFA inregistreaza veniturile in contabilitate doar in momentul in care face incasari, pentru ca din punct de vedere contabil, venit brut este venitul incasat de PFA in cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada in care au fost prestare serviciile. 

De asemenea, PFA are obligatia inregistrarii din punct de vedere contabil a cheltuielilor doar in momentul in care efectueaza plati, exceptie facand cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe inregistrata potrivit regulilor de impozit pe profit stabilite in Codul fiscal”, adauga Otilia Puiu.

PFA este obligata sa se asigure in sistemul asigurarilor de sanatate, sa plateasca contributia la sanatate, precum si sa se asigure in sistemul public de pensii si sa plateasca contributia de asigurari sociale.

Contributia de asigurari sociale poate fi facultativa in cazul PFA numai daca persoana fizica titluara a autorizatiei este si incadrata cu contract individual de munca la un angajator sau este pensionar. De asemena, daca PFA doreste sa beneficieze de indemnizatia de concediu si de boala, acesta are optiunea de a cotiza cu contributia pentru concedii si indemnizatii”, detaliaza Otilia Puiu.


Impozitul pe venit
PFA plateste impozitul pe venit in doua etape. In prima etapa plateste un impozit anticipat si in a doua etapa se regularizeaza impozitul pe venit datorat pentru activitatea desfasurata pe baza veniturilor realizate.

PFA care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa si veniturile pentru care nu se depune declaratie privind venitul estimat, de exemplu, veniturile din arenda”, mentioneaza Otilia Puiu.

Platile anticipate de impozit pe venit se stabilesc de organele fiscale prin aplicarea cotei de 16% pe fiecare sursa de venit la venitul anual estimat inscris in declaratia de venit estimat. 

Declaratia trebuie depusa in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, data incheierii contractului, in cazul obtinerii de venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, pe baza acesteia stabilindu-se platile anticipate de impozit pe venit”, precizeaza Otilia Puiu.

Citeste continuarea articolului - pagina 2


DE RETINUT:

Veniturile se inregistreaza in contabilitate doar in momentul in care se fac incasari.
Impozitul pe profit este platit de PFA in doua etape, prima fiind cea anticipata, iar a doua la regularizare.
Platile anticipate ale impozitului de 16% pe venitul net, se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 15, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru.
Stabilirea venitului net din activitati independente se poate face atat in sistem real, cat si pe baza normelor de venit.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii