Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Pe perioada folosirii bunului, comodatarul este obligat sa suporte cheltuielile de intretinere, care sunt accesorii insesi folosintei bunului (de exemplu: reparatiile casei).

De exemplu, in cazul in care obiectul contractului de comodat este un autoturism, comodatarul va fi obligat sa suporte pe langa cheltuielile curente de intretinere, si asigurarea auto obligatorie RCA, asigurarea CASCO, taxa de drum (vigneta), in functie de invoiala partilor”, arata Iuliana Negoita.

La nevoie, comodatarul este obligat sa-si sacrifice propriile bunuri in vederea conservarii bunului imprumutat, intrucat contractul este incheiat in interesul sau.

Comodatarul nu poate imprumuta unui tert bunul care face obiectul contractului de comodat, deoarece el detine lucrul exclusiv pentru folosinta proprie”, adauga Luminita-Gabriela Floroiu Hosu.

Obligatiile si drepturile comodantului
Comodatarul are dreptul de a cere sumele utilizate pentru cheltuielile cu caracter extraordinar, necesar si foarte urgent facute pentru conservarea lucrului si care, in mod normal, sunt in sarcina comodantului.

In cazul in care lucrul din cauza viciilor sale a provocat daune comodatarului, acesta are dreptul sa fie despagubit de catre comodant”, mai spune Stefania Radoi.

Iuliana Negoita adauga ca, in acest caz, comodatarul are dreptul de a retine bunul imprumutat pana cand comodantul ii va remite cheltuielile, bucurandu-se de un drept de retentie.

Comodantul este obligat sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul pana la termenul convenit. Comodantul are si obligatia de a plati despagubirile civile.

Este posibil ca bunul imprumutat sa aiba anumite vicii, din cauza carora comodatarul a trebuit sa suporte unele prejudicii, iar, in acest caz, comodantul ramane responsabil de daune, daca, cunoscand acele vicii, nu l-a prevenit pe comodatar”, adauga Iuliana Negoita.

Comodantul nu poate cere restituirea lucrului inaintea termenului stipulat. Daca nu se mentioneaza un termen de restituire a bunului, comodantul poate cere oricand restituirea acestuia. Comodantul trebuie insa sa faca dovada ca are o trebuinta urgenta si neprevazuta de acel lucru, caz in care comodatarul va fi obligat la restituire. Stefania Radoi spune ca acest lucru se explica prin caracterul gratuit al contractului de comodat si prin ideea de echitate.

Problemele
Una din problemele legate de contractele de comodat este legata de stuatiile in care partile incearca sa eludeze normele imperative ale legii.

Stefania Radoi spune ca daca se incearca folosirea acestui tip de contract pentru a deghiza un alt contract (de exemplu, unul de locatiune), se ajunge in situatia de simulatie. In acest caz, contractul va fi supus impozitarii, pentru ca nu este un comodat veritabil, autoritatile de control fiscal avand dreptul sa recalifice contractul, dupa natura sa reala, indiferent de denumirea data de parti.

Stefania Radoi completeaza ca avand in vedere caracterul gratuit al imprumutului pentru comodant, in cazul in care o societate comerciala este comodant, se recomanda consultarea unui avocat sau a unui consilier juridic pentru a verifica respectarea conditiei capacitatii de folosinta. Motivul este acela ca societatile comerciale trebuie sa urmareasca realizarea de profit, neputand, in principiu, sa faca acte dezinteresate.

Sanctiunea aplicabila in cazul incalcarii regulilor ce guverneaza capacitatea de folosinta este nulitatea absoluta a actului juridic incheiat”, mai spune Stefania Radoi.  

In practica, pot aparea situatii in care organul fiscal este chemat sa reevalueze operatiunea in sine la valoarea ei de piata.

In legislatie se mentioneaza ca organul fiscal are dreptul sa aprecieze relevanta starilor de fapt si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza, in limitele atributiilor si competentelor sale (art. 6 din Codul de procedura fiscala).

In situatia in care bunul luat in comodat este folosit de comodatar sau comodant in scop personal, apare riscul ca toate cheltuielile generate de acest contract sa fie tratate drept avantaje ale utilizatorilor si impozitate in consecinta”, adauga Ada Palea.

In plus, la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei (art. 11 alin. 1 din Codul fiscal).

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Daca comodatul este o persoana fizica si comodatarul o companie, cheltuielile efectuate de comodatar pentru utilizarea bunului in scopul desfasurarii activitatii sale (realizarea de venituri impozabile) sunt considerate deductibile la calculul impozitului pe profit.
Principala obligatie a comodatarului este de a transmite bunul comodatului in starea in care a fost predat, mai putin uzura normala aparuta din folosinta obisnuita a bunului, care nu poate fi inlocuit cu alt bun sau cu bani.
In contract se poate mentiona ca un comodatar sa plateasca o suma care sa reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosintei.
Comodantul este obligat sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul pana la termenul convenit si sa plateasca despagubirile civile.
Daca nu se mentioneaza un termen de restituire a bunului, comodantul poate cere oricand restituirea acestuia, daca acesta dovedeste ca are o trebuinta urgenta si neprevazuta de acel lucru, caz in care comodatarul va fi obligat la restituire.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.