Cum iti infiintezi firma


Honorius Circa, avocat la casa de avocatura Wolf Theiss spune pentru startups.ro ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a putea infiinta o firma, care sunt actele de care ai nevoie, care sunt costurile la care sa te astepti si cum sa alegi dintre cele cinci forme juridice existente pe cea care se potriveste cel mai bine cu afacerea ta.

 

 

Cine poate infiinta o firma
Orice persoana fizica sau juridica poate sa constituie societati comerciale cu respectarea prevederilor legii 31/1990. O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. De asemnea, o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana.

Societatea poate fi administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, acestia fiind numiti prin actul consitutiv sau de catre adunarea generala. Acestia pot fi atat persoane fizice cat si juridice.


Actele pe care trebuie sa le contina dosarul de infiintare (acestea sunt actele de baza - in functie de situatiile specifice mai pot fi si alte acte suplimentare):
- Dovada disponibilitate firma  - se obtine de la Registrul Comertului
- Actul consitutiv al societatii
- Declaratii pe propria raspundere al asociatiilor/administratorilor ca indeplinesc conditiile pentru exercitarea respectivei calitati.
- Dovada sediu – act de proprietate, contract de inchiriere comodat, etc.
- Cazierele fiscale ale asociatilor
- Dovada capital social – se obtine de la banca in momentul depunerii capitalului social
- Imputernicire avocatiala, mandat etc, pentru persoana ce depune actele la registrul comertului
- Dovada disponibilitate emblema – daca este cazul
- 2 timbre judiciare
- Taxe registru
- Copii buletine /pasapoarte asociati
- Anexa cu privire la inregistrarea fiscala
- Anexa cu privire la investitia straina – daca este cazul


Forma juridica
Societatile comerciale pot fi constituite in una dintre urmatoarele forme:


Capitalul social
Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul poate modifica cel mult odata la doi ani valoarea minima a capitalului social, in asa fel incat acest cuantum sa reprezinte echivalntul in lei al sumei de 25.000 Euro.

Capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei.
Pentru a putea infiinta o societate comerciala este nevoie sa se depuna capitalul social in banca, anterior inregistrarii documentelor la registrul comertului.


Costuri si durata
Costurile pentru infiintarea societatii sunt: taxele catre Registrul Comertului, taxele pentru obtinerea cazierelor fiscale; taxele pentru atestari, autentificari documente; taxele pentru avocati- daca este cazul. In general, taxele de registru se  ridica la 300 - 400 RON. Atestarile si autentificarile costa in jur de  200 - 300 RON.

Din momentul obtinerii tuturor actelor si depunerii lor la Registrul Comertului, un termen de trei zile este suficient pentru obtinerea inregistrarii societatii. Actele de infiintare ale firmei sunt: certificatul de inregistrare, un certificat constator initial si hotararea judecatorului delegat prin care se admite inregistrarea societatii.

 

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii