Curs "Managementul Fondurilor Structurale POS DRU" (7 - 16 mai 2009)

Evenimentul, organizat de GETJM, va avea loc intre 7 - 9 mai si 14 - 16 mai, in Bucuresti.

Tematica abordata in cadrul cursului cuprinde: Cadrul financiar preliminar 2007 - 2013; Prezentarea Instrumentelor Structurale; Diferente fonduri de pre-aderare - Fonduri Structurale; Programarea Fondurilor Structurale la nivel national; Planul National de Dezvoltare si Cadrul Strategic National de Referinta; Programe Operationale si Programe Complement - Mecanismul institutional si sistemele de implementare; Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Axe prioritare si domenii majore de interventie; Cum transformam ideile de proiect in aplicatii eligibile pentru POS DRU - elemente de concepere ale unui proiect si scrierea unei cereri de finantare pe un formular standard.

Cursul se adreseaza reprezentantilor institutiilor publice locale/centrale si IMM-urilor, atat coordonatorilor, cat si asistentilor de proiecte, precum si tuturor celor ce doresc sa dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale.

Taxa de participare este de 1.000 de lei/persoana (TVA inclus). Mai multe informatii pot fi gasite aici.