Cum sa iti pregatesti firma pentru control


In general, controalele din partea autoritatilor se fac fara anuntare prealabila, iar neacceptarea acestora se sanctioneaza cu amenzi drastice. Inainte de fiecare control, firmele sunt obligate sa aiba pregatite o serie de acte, pe care sa le puna la dispozitia autoritatilor.


Controlul din partea Directiei Sanitar Veterinare
Controalele efectuate de Directia de Inspectie si Coordonare P.I.F. se realizeaza in baza Regulamentului C.E. nr. 882/2004. Directorul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dr. Alexandru Popescu, spune pentru startups.ro ca inspectiile si controalele oficiale se efectueaza fara avertisment prealabil al operatorilor din sectorul hranei pentru animale sau al alimentelor.

Potrivit oficialului, “inspectiile trebuie sa aiba loc pe baza unor proceduri documentate care sa asigure uniformitatea efectuarii acestora” (n. red. - procedurile se gasesc pe site-ul ANSVSA). Inspectia ANSVSA se realizeaza prin urmatoarele metode: observare, discutii, efectuarea de masuratori si evaluarea documentelor.

In cadrul controlului efectuat, fiecare operator din sectorul alimentar este obligat sa comunice ANSVSA, in conditiile solicitate de institutie, toate unitatile aflate sub controlul sau care deruleaza oricare dintre etapele de productie, prelucrare si distributie a produselor alimentare, in vederea autorizarii/inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor fiecareia dintre aceste unitati.

Operatorii din sectorul alimentar trebuie sa informeze la zi autoritatea competenta cu privire la unitati, inclusiv prin notificarea tuturor modificarilor semnificative a activitatilor, precum si a eventualei inchideri a unor unitati existente”, spune dr. Razvan Tiru, director executiv adjunct ANSVSA.

De asemenea, operatorii din sectorul alimentar trebuie sa elaboreze, sa aplice si sa utilizeze in permanenta una sau mai multe proceduri bazate pe principiile HACCP si sa puna la dispozitia autoritatii competente dovezi ale conformitatii acestora, in conformitatea cu natura si dimensiunea intreprinderii din sectorul alimentar.

Tiru mai spune ca operatorii din sectorul alimentar trebuie, de asemenea, sa se asigure ca toate documentele si evidentele care descriu procedurile realizate sunt permanent actualizate si pastrate pe o perioada de timp rezonabila.


Controlul din partea Inspectiei Muncii

Mariana Basuc, Inspector General de Stat la Inspectia Muncii, spune pentru startups.ro ca in conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 108/1999, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, inspectorii de munca au stabilite anumite drepturi ce le confera posibilitatea efectuarii unui control.

Dintre aceste drepturi, oficialul aminteste accesul liber, permanent si fara instiintare prealabila, in sediul persoanei juridice si in orice alt loc de munca organizat de aceasta. Inspectorii de la Inspectia Muncii au, de asemenea, dreptul sa solicite conducerii documentele si informatiile necesare realizarii controlului.

Dintre actele necesare controlului fac parte actele constitutive ale societatii (contract de societate, statut, act aditional, certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului), contractele individuale de munca ale salariatilor, alte documente referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca, precum si registrul unic de control.

Inspectorul de la inspectia Muncii va solicita in timpul controlului documentele si informatiile necesare efectuarii cercetarii accidentelor de munca. De asemenea, inspectorul va procura dovezi, va efectua investigatii sau examene si va preleva mostre de substante utilizate in procesul de productie.

Indiferent de forma de organizare, angajatorul are obligatia sa intocmeasca si sa prezinte, la solicitarea inspectorului de munca, in cadrul actiunilor de control, toate documentele aferente domeniului securitatii si sanatatii in munca, prevazute in anexele care fac parte integranta din H.G. nr.1425/2006,  precum si alte documente necesare efectuarii controlului.

Legislatia securitatii si sanatatii in munca acopera toate domeniile de activitate prevazute in societatea noastra. Aceasta presupune ca inspectorii controleaza atat activitatea unitatilor mici si mijlocii, cat si pe cea a institutiilor si corporatiilor nationale.

Citeste continuarea articolului - pagina 2


Redactor: Lidia Ionita

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii