Curs Manager de proiect (8 - 17 mai 2009)

Evenimentul, organizat de CEPECOM, va avea loc intre 8 - 10 mai si 15 - 17 mai, in Bucuresti.

Cursul se adreseaza managerilor implicati in conducerea proiectelor companiilor, membrilor din diferite echipe de proiect, oricarei persoane care prin natura slujbei este implicata in elaborarea sau implementarea de proiecte, oricarei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, al finantarilor europene, in special al Fondurilor Structurale.

Tematica abordata in cadrul cursului cuprinde: Conceptele de proiect si management al proiectelor; Managementul ciclului proiectului: programarea, identificarea, formularea, finantarea, implementarea, evaluarea; Componentele ciclului de proiect: administrare, planificare, implementare, monitorizare, control & evaluare; Intocmirea bugetului proiectului. Aspecte legislative ale contractelor de achizitii publice; Proiecte finantate din fonduri structurale. Instrumentele structurale - Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune.

Taxa de participare este de 1.100 de lei/persoana. Mai multe informatii pot fi solicitate la numarul de telefon. 0722.349.545 - persoana de contact Claudia Sevastianov-Duda.