Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Cate ajutoare de stat se acorda
Este interzisa acodarea de mai multe ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile, daca o astfel de cumulare ar depasi suma maxima care se poate acorda printr-o anumita schema de ajutor de stat.

De exemplu, o firma poate solicita ajutor de stat in cadrul unei scheme care stabileste o intensitate maxima de pana la 50% din costurile eligibile. Daca aceasta firma obtine un ajutor de stat de 40% din costurile eligibile, nu va putea beneficia de ajutorul de minimis pentru aceleasi costuri eligibile, decat in procent de 10% (astfel incat totalul sa se incardeze in maxim 50% din costurile eligibile).

Pe de alta parte, o entitate care a beneficiat de un ajutor de stat in cadrul unei scheme de ajutor de stat va putea beneficia de ajutorul de minimis, indiferent de valoarea cumulata a celor doua, dar in legatura cu alte costuri eligibile sau alta activitate”, detaliaza Adrian Ster.

De exemplu, pentru o singura cheltuiala eligibila, pe perioada de trei ani in care se ofera ajutorul de stat, daca in primul exercitiu financiar se obtin 150.000 de euro iar in al doilea 25.000 de euro, in al treilea se mai pot obtine maxim 25.000 de euro, astfel incat totalul sa ajunga la cel mult 200.000 de euro. In al patrulea an, procesul se poate relua de la zero.

O companie poate beneficia de X ajutoare de stat de minimis in trei exercitii financiare, cu conditia ca suma lor sa nu depaseasca 200.000 de euro”, adauga Adrian Ster.

Cosmin Dragoi completeaza ca un IMM poate primi oricate ajutoare de stat, cu conditia ca acestea sa fie folosite pentru obiective separate de investitii.
Durata in care investitia trebuie pastrata de firma este de trei ani. In aceasta perioada aceasta nu va fi modificata sau instrainata.

Alexandru Petru Fratean mai spune ca in cadrul POSDRU o firma poate solicita toate cele trei tipuri de ajutor in acelasi timp, in aceeasi cerere. De exemplu, in aceeasi cerere, o companie poate solicita ajutor pentru a angaja un lucrator, ajutor pentru a-l instrui si ajutor pentru a-i face locul de munca sigur si sanatos.

Aceeasi intreprindere poate beneficia de alt tip de ajutor, cum ar fi ajutorul de investitii, finantat din alte fonduri, comunicate sau nationale”, continua Alexandru Petru Fratean.

 

Modalitati de acordare
Adrian Ster precizeaza ca in ceea ce priveste modalitatea de acordare a ajutorului de stat, Regulamentul consacra principiul transparentei, limitand aplicarea plafonului de minimis la acele ajutoare de stat pentru care este posibila calcularea cu precizie a echivalentului subventie brut ex ante (n.red. - calcularea cu precizie a valorii investitiei pentru care se solicita ajutorul de stat).

Una dintre modalitatile de acordare a ajutorului este imprumutul pentru care ajutorul de stat inseamna scutirea de dobanzi. Aporturile de capital si masurile de capital de risc sunt alte variante de acordare a ajutorului de stat.

Garantiile acordate intreprinderilor care nu se afla in dificultate sunt considerate ajutoare de minimis transparente daca partea garantata din imprumut nu depaseste suma de 1,5 milioane de euro, cu exceptia sectorului de transport rutier, pentru care valoarea limita garantata este de 750.000 de euro. Se observa ca in aceste cazuri plafonul nu este stabilit in functie de echivalentul subventie brut al masurii, ci in functie de suma garantata”, exemplica Adrian Ster o alta varianta prin care se poate acorda ajutorul de stat.

Etapele pentru depunerea dosarelor sunt verificarea preliminara (conformitatea administrativa si eligibilitatea proiectului), evaluarea tehnica si financiara, etapa precontractuala (vizita la fata locului) si semnarea contractului de finantare.

 

Criterii de eligibilitate
Pot primi ajutoare de stat IMM-urile care nu au datorii la bugetul de stat si nu sunt in procedura de executare silita, in faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare si nici nu se afla “in dificultate” potrivit legislatiei Uniunii Europene. De asemenea, trebuie sa nu fi fost emise impotriva firmei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise, trebuie sa fi fost executate.

Firma va trebui sa prezinte un plan de investitii prin care sa specifice exact modul de utilizare a sumelor acordate, cu o prezentare detaliata a cheltuielilor eligibile.

In cadrul POR, pot depune solicitari si microintreprinderile. Pentru a fi eligibile, pe langa celelalte criterii, este obligatoriu ca acestea sa fie infiintate ca societati comerciale sau cooperative, sa detina sau sa aiba in concesie imobilul care face obiectul proiectului propus, daca proiectul prevede executia unor lucrari de constructie. In plus, imobilul este obligatoriu sa nu fie grevat de sarcini si sa aiba capacitatea operationala si financiara de a implementa proiectul. 

Domeniile eligibile pentru ajutoare de stat sunt cele din industriile prelucratoare (textile si imbracaminte, fabricarea produselor din lemn, fabricarea hartiei si tiparire, fabricarea sticlei, materiale de constructii, mijloacelor de transport, de mobila, jucariilor si maturilor), catering si facilitati de cazare, editare si realizare a softurilor, precum si activitati de curatenie.

Domeniile in care nu se pot accesa ajutoarele de stat sunt cele din productia primara de produse agricole, pescuit, acvacultura si industria miniera (carbune). Nu sunt eligibile nici activitatile de export, ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate sau ajutoarele acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

Adrian Ster spune ca in eventualitatea in care o entitate economica activeaza atat intr-un sector in care plafonul de minimis se aplica, dar si intr-un sector in care acesta nu se aplica, respectiva entitate poate beneficia de exceptarea de notificare pentru un ajutor de minimis primit in legatura cu activitatea desfasurata in sectorul in care plafonul de minimis este aplicabil.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.