Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Actele de cesiune sau de licenta ar trebui sa prevada, pentru claritate si, adesea, pentru a evita orice dispute ulterioare, modalitatile de utilizare, durata si intinderea agreate, precum si remuneratia cuvenita titularului”, mai spune Anamaria Corbescu.

Exemple de realizare a transferului
Procedura de realizare a transferului de proprietate intelectuala este similara in cazul marcilor, brevetelor, desenelor si modelelor industriale.
Dreptul de proprietate se transmite printr-un contract de cesiune sau printr-o licenta (in cazul marcilor poate fi doar o licenta de exploatare). Alexandru Mocanescu recomanda ca respectivul contract, indiferent de tip, sa se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.

Pentru opozabilitate fata de terti, cesiunea se inscrie in Registrul National al Marcilor administrat de OSIM. Aceasta inregistrare se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in cazul maricilor, in Buletinul Procedurilor de Insolventa in cazul brevetelor si in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala a respectivei inregistrari in cazul desenelor.

Efectele inregistrarilor de acest tip se produc in momentul publicarii.

Desi nu exista o mentiune expresa, este recomandabil ca si contractul de licenta de marca sa se incheie in forma scrisa, intrucat si acesta este supus publicitatii prin Registrul National al Marcilor, respectiv Buletinul Oficial de Proprietate Industriala”, adauga Alexandru Mocanescu.

Pe langa cesiune, drepturile de autor se pot transmite si printr-un contract de editare sau inchiriere.

Deosebit fata de marci sau brevete, transmiterea drepturilor de autor nu este supusa unei proceduri de publicitate”, detaliaza Alexandru Mocanescu.

In cazul elementelor originale (know-how, secrete de fabrica, secrete de comert etc.) care nu sunt protejabile sau pe care proprietarul nu vrea sa le protejeze, transmiterea se realizeaza conform bunei-intelegeri a partilor, in termenii si conditiile agreate de parti. In aceste cazuri se recomanda ca drepturile transmise sa fie definite foarte precis si contractul sa fie incheiat in forma scrisa.

Care sunt etapele
Marioara Faighenov precizeaza ca in realizarea transferului de proprietate este nevoie in primul rand de obtinerea informatiilor credibile despre subiectul transferului. Urmeaza obtinerea informatiilor corecte despre partile care trebuie sa faca transferul si, in ultima faza, contractul.

Urmatoarele etape in realizarea transferului de proprietate intelectuala sunt incheierea contractului intre parti si, daca este cazul, inregistrarea contractului la OSIM sau ORDA si publicarea inregistrarii in registrele speciale, tinute si administrate de acestea.

Legislatia prevede posibilitatea persoanelor interesate de a contesta deciziile privind inscrierea transferului in anumite termene prevazute special in legislatia aplicabila in acest sens (de exemplu, trei luni in cazul inscrierii cesiunii unei marci). Asadar, in aceste cazuri, exista o faza <privata> a transferului, in care partile negociaza, agreeaza conditiile transferului si apoi incheie actul de transfer, urmata apoi de o faza <publica> in care operatiunea este adusa la cunostina publicului”, mai spune Anamaria Corbescu.

Finalizarea transferului
Transferul de proprietate intelectuala intre partile contractante are loc in momentul semnarii contractului, daca transferul nu este supus unor termene, sau se asteapta sa fie publicat sau sa treaca termenele de atac.

Drepturile neinregistrate sau neinregistrabile se transmit la momentul stabilit de parti in actul de transfer, la momentul semnarii sau la o data ulterioara, nefiind necesara o inregistrare in acest sens care sa <publicizeze> operatiunea, cu atat mai mult cu cat, de multe ori, in lipsa unei protectii institutionalizate, protectia lor se realizeaza prin mijloace de fapt, prin eforturile detinatorilor de a le tine departe de domeniul public”, explica Anamaria Corbescu.

Costurile
Taxele pentru a inregistra transferul (cesiunea sau licenta) unei marci sunt de 90 de lei. Pentru desene si modele industriale taxa este de 30 de euro si pentru brevetele de inventie, 360 de lei. La aceste taxe se adauga onorariile consultantilor sau agentilor specializati.

“In materie de pret, legislatia nu impune in mod expres praguri minime sau maxime, acesta depinzand de valoarea drepturilor achizitionate pentru cele doua parti si rezultand adesea in urma unei evaluari comerciale, care ia in calcul sinergiile ce vor rezulta in urma transferului la nivelul afacerii dobanditorului”, subliniaza Anamaria Corbescu.

In mod exceptional, in cazul drepturilor de autor, legea prevede ca daca exista o disproportie evidenta intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Se pot transfera opere artistice, proiecte de arhitectura, inventii, desene si modele industriale, marci, patente etc.
Cel mai cunoscut drept de proprietate intelectuala si cel care si-a pus cel mai mult amprenta asupra mediului de afaceri este cel care apara drepturile asupra marcilor folosite in comert.
Transferul de proprietate intelectuala se face printr-un contract, care poate fi sub forma de licenta (inchiriere), cesionare (contract de vanzare-cumparare), concesionare (imprumut sau o dobandire temporara a unor drepturi de utilizare) sau franchinsing.
Contractul prin care se face transferul de proprietate intelectuala poate fi supus unor formalitati de publicitate prin intermediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) sau Oficiul Roman pentru Drepturi de  Autor (ORDA).
Transferul de proprietate intelectuala intre partile contractante are loc in momentul semnarii contractului, daca transferul nu este supus unor termene, sau se asteapta sa fie publicat sau sa treaca termenele de atac.
Costurile finale alte transferului de proprietate depind de valoarea drepturilor achizitionate pentru cele doua parti si rezulta in urma unei evaluari comerciale.

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.