Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Fiecare persoana fizica care intentioneaza sa se inregistreze si autorizeze ca PFA se va adresa ORCT (n.red. - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Judetene) in a carui raza teritoriala isi declara sediul profesional”, completeaza Irena Tudorie.

Cand se elibereaza certificatul de inregistrare de la ORCT se elibereaza si un certificat constatator care atesta ca s-au inregistrat la Registrul Comertului declaratiile-tip prevazute de lege. 

Cand PFA este inregistrata la Registrul Comertului, este inregistrata fiscal si ii este autorizeaza functionarea.

Inregistrarea unei persoane fizice autorizate se poate face fie direct de catre persoana in cauza, fie prin imputernicit, precum avocat, consilier juridic sau tert mandatar”, adauga Ion Florin Chivu.

Documentele necesare
Pentru inregistrarea PFA se completeaza la ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) o cerere tip de autorizare a functionarii si una de inregistrare fiscala, care se depun in original.

Pentru inscriere este nevoie si de o declaratie tip privind inregistrarea fiscala, de o declaratie-tip pe propria raspundere pentru autorizarea functionarii, ambele fiind depuse in original, si de dovada rezervarii denumirii PFA.

Irena Tudorie spune ca denumirea se compune din numele si prenumele comerciantului, scrise in intregime, sau din numele si initialele prenumelui acestuia, urmate de sintagma “persoana fizica autorizata” sau PFA.

Este nevoie si de un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, prezentat in copie certificata de parte. Acesta poate fi un tip de contract sau de hotarare judecatoreasca care dovedeste dreptul de proprietate, de inchiriere sau de folosire a spatiului respectiv.

Alte acte necesare sunt copiile certificate olograf ale documentelor care atesta pregatirea si experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale; copia actului de identitate sau a pasaportului persoanei fizice care se autorizeaza, certificata olograf de catre titular, privind conformitatea cu originalul; cazierului fiscal, in original, care se obtine de ORCT, si dovezile achitarii taxelor, in original.

In cazul unui solicitant PFA care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un stat membru Uniunii Europene sau al Sud - Estului Europei se va depune si documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (n.red. - statul de provenienta)”, enumera Irene Tudorie alte documente necesare inscrierii.

In cazul persoanelor fizice nerezidente, se vor depune si copii certificate si traducerea legalizata realizata de un traducator autorizat. Legalizarea semnaturii traducatorului o face un notar public.

Acolo unde este cazul se va adauga si dovada rezervarii emblemei, in original.

De asemenea, PFA poate depune la inscriere si o declaratie, in original, si documente necesare de constituire a patrimoniului de afectatiune, acesta nefiind obligatoriu. Acest patrimoniu reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA-ului destinate activitatii economice, fiind separat de gajul general al creditorilor personali ai acesteia.

Specimentul de semnatura necesar se poate da fie direct in fata Directorului ORCT care il certifica in conditiile legii ori in fata notarului public, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere autentificata de acesta. Declaratia in forma autentica se ataseaza la cerere in original”, precizeaza Irena Tudorie.


Costurile si perioada de inscriere

Taxele si tarifele pentru inregistrea pe cont propriu a unui PFA variaza intre 200 de lei si 300 de lei, in functie de numarul de documente necesar inscrierii. La aceste costuri se vor mai adauga, daca sunt necesare, taxele de consultanta sau asistenta si cele pentru traducerile legalizate ale documentelor, in cazul persoanelor nerezidente.

Irena Tudorie spune ca in procedura de inregistrare a unei PFA dureaza mai mult pregatirea documentelor care trebuie atasate cererii de inregistrare decat procedura in sine.

Certificatul de inregistrare este eliberat la trei zile de la data inregistrarii cererii la ORCT.

Daca se constata ca documentatia depusa este incompleta si/ sau taxele legale nu au fost achitate, se acorda un termen de maxim 15 zile pentru remedierea situatiei aparute”, mai spune Irena Tudorie.

Care sunt dezavantajele
Spre deosebire de o societate comerciala, dezavantajul PFA este ca raspunde pentru obligatiile sale in mod nelimitat (raspunde cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau).

De asemenea, in colaborarea cu firmele client, PFA nu beneficiaza de protectia data de legislatia muncii pentru un salariat care nu poate fi concediat decat cu preaviz, motivat si in cazuri limitativ prevazute de lege.

Mentionam ca PFA nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titulara al unei intreprinderi individuale”, adauga Otilia Puiu un alt dezavantaj.

Alte dezavantaje sunt legate de faptul ca, spre deosebire de o societate comerciala, PFA nu poate avea alte puncte de lucru, filiale sau sucursale si nici nu poate sa aiba alti angajati sau sa desfasoare si o alta activitate, cu exceptia celei pentru care a fost autorizata.

In cazul cheltuielilor de care se tine cont la stabilirea impozitului, se pot deduce doar cheltuielile strict legate de activitatea in vederea realizarii veniturilor”, precizeaza Ramona Voicu.

Daca PFA este inregistrata ca platitor de TVA, cheltuielile pot fi mai mari.

Ramona Voicu spune si ca sunt unele companii care evita sa lucreze cu PFA din cauza securitatii informatiei (pentru ca PFA poate colabora si cu alte firme). In plus, companiile-client sunt dezavantajate si de faptul ca pot avea o retentie mai scazuta a persoanelor cu care colaboreaza in calitate de PFA.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
PFA este recomandata celor care care au o afacere mica si care isi pot desfasura aceasta activitate in mod individual.
Nu pot sa fie PFA arhitectii, asistentii sociali, auditorii financiari, avocatii, consilierii juridici, consultantii fiscali, psihologii, medicii, notarii publici etc
Costurile pentru inscrierea de catre o persoana a PFA variaza intre 200 de lei si 300 de lei, in functie de numarul de documente necesar.
Avantajele PFA sunt  legate de inregistrarea rapida, obligatiile fiscale mai reduse, evidentele contabile mai simple si costurile de administrare mai mici decat ale unei societati comerciale.
Printre dezavantajele PFA se numara obligatiile nelimitate si faptul ca nu pot sa efectueze decat activitatea pentru care au fost autorizati.

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.