Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Totodata, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, mai multe societati de asigurare au ales infiintarea de sucursale, in locul infiintarii si autorizarii unor noi societati de asigurare, datorita transpunerii directivelor europene in legislatia Romaniei”, adauga Mihai Per.

Mihai Suler completeaza ca, in practica, sucursala este infiintata pentru degrevarea administratiei centrale a unei societati de activitatile pe care le presupune desfasurarea afacerilor intr-o zona aflata la distanta de sediul principal.

Din punct de vedere fiscal, sucursala are numar de inregistrare fiscal propriu.

Veniturile sucursalei sunt impozitate in Romania cu cota de 16%, dupa care acestea pot fi transferate liber companiei mama. 

Prin transfer liber se intelege exceptarea de la plata impozitului pe dividende intrucat sucursala nu este subiect de drept distinct de societatea mama, nerezidenta fiscal in Romania. Observam ca in cazul obligatiei platii impozitului si al incheierii contractelor de munca, sucursala are propria personalitate juridica si este considerata subiect de drept distinct. Raspunderea societatii mama este solidara  si nelimitata din acest punct de vedere”, explica Mihai Per.

Mihai Suler mentioneaza ca pentru inregistrarea sucursalei, valoarea taxelor este de aproximativ 500 de lei, sumele fiind platite la Registrul Comertului. 

Reprezentanta
Asemenea sucursalei, reprezentanta este o entitate juridico-economica fara personalitate juridica, apartind companiilor nerezidente straine.
Reprezentanta nu are capital social propriu si nu este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului.

Reprezentantele se infiinteaza la cererea societatilor comerciale in vederea efectuarii de acte si fapte juridice in numele si in contul acestora, ele aparand in procesul derularii tranzactiilor comerciale din nevoia societatilor de a-si asigura punerea in aplicare a clauzelor contractuale pe teritoriul tarilor in care sunt infiintate”, adauga Mihai Suler.

Reprezentanta este intermediar intre compania mama si partenerii externi ai acesteia, avand calitatea de mandatar sau comisionar al societatii-mama.

Ca mandatar, incheie acte juridice cu tertele persoane din tara de sediu in numele si pe seama societatii comerciale care i-a dat imputernicirea, iar in calitate de comisionar actioneaza fata de terti in nume propriu, dar pe seama societatii comerciale comitente”, adauga Mihai Per.

Spre deosebire de filiala si sucursala, reprezentanta nu poate fi producator de marfuri, nu poate presta servicii si nici sa execute lucrari.

Reprezentanta poate face reclama (marketing, de promovare, de publicitate) in Romania firmei straine care a infiintat-o, sa furnizeze informatii pentru cercetari stiintifice sau pentru activitati cu caracter preparator sau auxiliar pentru compania straina.

Adrian Bucica subliniaza ca, de obicei, cand se ajunge la stadiul de reprezentanta, afacerea din Romania deja a crescut la peste trei-patru milioane de euro, in functie de domeniu.

Mihai Per adauga faptul ca firmele straine suporta alaturi de reprezentanta si de angajatii acesteia consecintele incalcarii legii pe terioriul Romaniei de catre acestia din urma.

Infiintarea reprezentantei
Reprezentanta functioneaza in temeiul unei autorizati eliberate de Ministerul Economiei si Comertului (MEC).

Pentru obtinerea autorizatiei, reprezentantii companiei mama depun la sediul MEC un dosar care cuprinde o cerere caracteristica in care se precizeaza sediul social al reprezentantei, durata de functionare a acesteia, numarul si functiile persoanelor angajate, precum si  obiectul de activitate, care corespunde cu cel al firmei mama.

La cererea de autorizare se anexeaza o atestare, in original, din partea Camerei de Comert sau a altui organ care are competenta in domeniu din tara unde are sediul compania straina. Aceasta atestare confirma existenta firmei straine, obiectul de activitate si capitalul social al acesteia.

Mihai Suler mentioneaza ca alt document necesar pentru infiintarea unei reprezentante este o confirmare asupra bonitatii, obtinuta de la banca, prin care societatea sau organizatia isi desfasoara principalele operatiuni financiare.

Alte documente din dosar sunt statutul sau alte acte dovedind forma de organizare si modul de functionare a companiei si imputernicirea autentificata privind reprezentantii desemnati sa angajeze valabil compania care solicitata autorizatia.

Mihai Suler precizeaza ca autorizatia de functionare a reprezentantei se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor mentionate.

Autorizatia pentru functionare va cuprinde obiectul de activitate al reprezentantei, conditiile de exercitare a activitatii, durata de functionare a reprezentantei (care este de un an, cu drept de prelungire) precum si sediul acesteia”, adauga Mihai Per.

Potrivit legislatiei, in maxim 15 zile de la eliberarea autorizatiei, reprezentanta se inregistreaza si la administratia financiara unde are sediul.

Taxa de autorizare a reprezentantei pentru un an este de 1.200 de dolari, achitandu-se in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei.

Anual, impozitul achitat de reprezentanta este fix, de 4.000 de euro.

Marian Manolache mentioneaza ca firmele romanesti care aleg sa devina reprezentante in Romania ale unei companii straine au printre avantaje rapiditatea de a introduce un produs pe piata, posibilitatea de a asimila strategii de marketing, proceduri, strategii de reprezentare si vanzare puse la dispozitie de compania reprezentata si, in cele mai multe cazuri, recunoasterea de catre publicul cumparator a brandului reprezentat.

Dezavantajele firmelor care devin reprezentane sunt legate de faptul ca trebuie sa se incadreze in proceduri, limitarea deciziilor legate de produsele sau serviciile oferite, precum si imposibilitatea de a influenta parametrii produselor sau serviciilor reprezentate.

Conditiile ca reprezentanta unei companii sa devina filiala acesteia sunt date de perspectivele motivante de dezvoltare a zonei in care reprezentanta isi desfasoara activitatea”, adauga Marian Manolache.

Agentul dependent
Mihai Per mentioneaza ca, in practica, se creeaza unele confuzii intre reprezentante si agentii dependentii.

Agentul dependent al unei companii straine este persoana fizica sau compania rezidenta care nu apartine companiei straine si care actioneaza in Romania in numele nerezidentului.

Rezidentul are imputernicirea de a incheia in mod curent contracte in numele firmei straine sau sa mentina in tara noastra un stoc de produse sau bunuri pe care le livreaza in numele nerezidentului.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Filiala si sediile secundare (sucursala, reprezentanta, agent dependent, punctul de lucru si agentia) sunt entitati economice sub care o companie se poate extinde.
Reprezentanta si agentul dependent sunt sedii secundare pentru care, in Romania, poate opta numai o firma straina.
Filiala este o companie de sine statatoare, care functioneaza independent si autonom, avand propriul sediu social.
Sucursala, spre deosebire de filiala, nu are persoana juridica distincta, facand parte din structura organica a companiei mame.
Reprezentanta, asemenea sucursalei, este o entitate juridico-economica fara personalitate juridica si nu are capital social propriu, insa, spre deosebire de sucursala nu este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului.
O autorizatie eliberata de Ministerul Economiei si Comertului este temeiul sub care functioneaza reprezentanta.
Mihai Per mentioneaza ca, in practica, se creeaza unele confuzii intre reprezentante si agentii dependentii.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.