Cum sa-ti finantezi trainingul pentru angajati


Daca vrei sa iti trimiti angajatii la un training, dar nu ai suficienti bani, poti incerca sa obtii o finantare prin intermediul Programului national pentru sustinerea accesului IMM la servicii de instruire si consultanta. Programul se deruleaza prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie si dispune de un buget de 1.800 mii lei pentru acest an.

 

Programul a fost lansat pentru a facilita instruirea angajatilor cu functii de decizie si/sau executie din IMM-uri si accesul companiilor la servicii de consultanta care sa le ajute sa faca fata recentei integrari in Uniunea Europeana.

Beneficiarii directi care pot primi alocatii financiare nerambursabile sunt societatile comerciale si societatile cooperative ce indeplinesc cumulativ la data solicitarii criteriile de eligibilitate prevazute in procedura programului.

Beneficiarii indirecti sunt Camerele de Comert si Industrie, organizatiile patronale sau organizatiile neguvernamentale, in care functioneaza centre de consultanta si/sau care organizeaza cursuri de instruire si consultanta.

Voucherul (alocatia financiara nerambursabila) pentru instruire si/sau consultanta reprezinta echivalentul a maxim 75% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), in limita sumei totale maxime de 15.000 lei. Instruirea unei singure persoane nu poate depasi 1.000 lei. Bugetul programului pentru anul bugetar 2008 este de 1.800 mii lei.

Mi se pare extrem de important ca decizia privind furnizorul de formare ii apartine exclusiv beneficiarului, acesta putand sa aleaga exact cursurile care-l intereseaza, racordat la nevoile companiei. Intr-adevar, sumele nu sunt mari. Insa, consider ca reprezinta un punct de plecare excelent, care poate da startul instruirii in orice companie, mai ales daca vorbim de firme mici si mijlocii”, spune pentru startups.ro Marian Rujoiu, Manager la Extreme Training.


Ce se finanteaza
Activitatile sustinute prin program, prin alocatie financiara nerambursabila (voucher pentru instruire si/sau consultanta), sunt:

- Instruirea personalului intreprinderilor mici si mijlocii cu functii de decizie si/sau de executie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar, managementul resurselor umane), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor si in alte domenii prioritare pentru desfasurarea activitatii intreprinderii.

- Participarea la cursuri de specializare / perfectionare profesionala a personalului angajat, pentru: dobandirea de competente profesionale suplimentare; aprofundarea cunostintelor de specialitate: metode moderne de conducere; tehnici moderne de vanzare; managementul unitatilor comerciale; managementul calitatii marfurilor si serviciilor si alte cursuri cu tematici adecvate; instruirea teoretico-practica pentru dobandirea de cunostinte si deprinderi privind utilizarea tehnicii de calcul si informatizarea activitatilor specifice derulate de operatorul economic.

- Servicii de consultanta pentru: elaborarea analizei, planului sau strategiei afacerii; analizei, planificarii sau strategiei proiectelor de investitii; studiului privind politica de preturi; analizei, planului sau strategiei pozitiei pe piata/ benchmarking; analizei, planului sau strategiei organizationale; organizarii sistemului de management al informatiilor; analizei, planului sau strategiei sistemului de control; analizei, planului sau strategiei comunicarii; analizei, planului sau fluxului operatiilor, proceselor, activitatii; analizei, planificarii sau strategiei financiare; planificarii atragerii de fonduri; evaluarii, planificarii sau strategiei nevoilor de angajare si instruire a personalului; cercetarii pentru aplicarea si inregistrarea de marci si brevete; strategiei de inovare.

Programul nu finanteaza cursurile postuniversitare, cursurile de master, studiile aprofundate.


Documentele necesare
Beneficiarii eligibili trebuie sa obtina un acord de principiu al finantarii, prin depunerea unei cereri-tip, insotita de o serie de documente justificative. Roxana Craciun, coordonatoarea acestui program in cadrul OTIMMC Bucuresti spune pentru startups.ro ca pentru inscrierea in vederea obtinerii unei finantari sunt necesare urmatoarele documente:

- Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (anexa doi la procedura se completeaza prin tehnoredactare)
- Certificat constatator in termen de valabilitate la momentul inscrierii
- Certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata
- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru sediul social si pentru toate punctele de lucru in termen de valabilitate la momentul depunerii dosarului
- Alte acte cerute de procedura: bilant, copie dupa buletin, opis

Toate actele vor fi semnate de o singura persoana: administratorul firmei sau un reprezentant legal. Dosarele, unul cu actele originale si alte doua continand copiile documentelor, vor fi sigilate intr-un sigur plic care va fi depus la sediul teritorial al OTIMMC.


Redactor: Andreea Marinas

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii