Finantare pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative


Companiile care intra in aceasta categorie mai au la dispozitie 17,875 milioane de euro in fonduri europene. Suma poate fi accesata de proiectele depuse in perioada 2009 - 2013, iar platile se vor efectua pana in 2015. Un start-up sau un spin-off poate primi maxim 200.000 de euro, echivalentul in lei, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani.

 

Finantarile se acorda printr-un program din Axa Prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Programul face parte din Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, operatiunea 2.3.1. Programul este coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS). Acesta a fost lansat la in februarie 2008 si depunerea proiectelor de face in permanenta, incepand cu martie 2008.

Pentru 2009, suma disponibila in acest program este de 4,5 milioane de euro, din care 3 milioane de euro au fost alocate pentru acest an iar diferenta provine din banii ramasi de anul trecut.


Care este status-ul programului
Din martie 2008, cand au inceput sa poata fi depuse cererile, si pana in prezent, au fost inscrise electronic 33 de cereri de finatare pentru aceasta operatiune.

Sunt depuse 10 cereri de finantare pentru <spin-off-uri> si 23 cereri de finantare pentru <start-up-uri>. Un numar de 25 de cereri de finantare sunt in diverse etape de evaluare. Au parcurs toate etapele de evaluare si sunt in faza de contractare un numar de 5 cereri de finantare”, detaliaza pentru startups.ro Dana Gheorghe, Director General al Directiei Organism Intermediar pentru Cercetare de la ANCS.

Anul acesta, au fost depuse 12 cereri.

Conform schemei de minimis aprobate (n.red. - un ajutor de stat care se acorda de la bugetul de stat, sub forma de granturi, si nu depaseste plafonul prevazut de reglementarile Uniunii Europene), numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 150”, spune Dana Gheorghe.

Primele patru domenii pentru care s-au depus cereri de finantare sunt: tehnologia informatiei; sanatate; mediu; masini, echipamente si senzori.


Ce finantari s-au accesat
Finantarea se acorda sub forma de granturi nerambursabile in una sau mai multe transe, care se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii.
Suma accesata poate reprezenta maxim 90% din investitie. In cazul proiectelor depuse pana in prezent contributiile beneficiarilor au fost de 10% - 12% din valoarea proiectului.

In faza de contractare sunt doua spin-off-uri care au solicitat 1,3 milioane de lei si trei startup-uri pentru care au solicitat 1,2 milioane de lei, astfel ca valoarea totala a finantarilor aprobate pana in prezent este de 2,5 milioane de lei (0,65 milioane de euro).

La nivelul operatiunii, media finantarilor este de 0,5 milioane de lei. S-a solicitat in medie 0,65 milioane de lei pentru un spin-off si 0,4 milioane de lei pentru un start-up”, adauga Dana Gheorghe.

Beneficiarii vor primi sumele in euro.

Pentru contractele incheiate in 2009, finantarile vor fi acordate la o valoare de 4 lei pentru 1 euro”, mai spune Dana Gheorghe. 


Cine poate solicita finantate
Beneficiarii operatiunii sunt spin-off-urile, respectiv firmele recent infiintate sau care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati. Acestea pot sa nu fie inregistrate la Registrul Comertului, cand depun cererea de finantare.

Dupa evaluarea si selectarea in vederea finantarii a propunerilor de proiecte, se solicita potentialilor beneficiari sa-si inregistreze firma la Registrul Comertului, ca firma noua, care nu preia datoriile altei societati comerciale”, se mentioneaza in Ghidul solicitantului.

Pot beneficia de finantare prin acest program si start-up-urile inregistrate si care functioneaza pe teritoriul Romaniei. In aceasta categorie se inscriu microintreprinderile sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, inregistrate de maxim trei ani, in anul depunerii proiectului, si cu maxim 20 de angajati. Aceste firme nu pot avea niciun fel de dificultati financiare.

Pentru a fi considerate inovative, start-up-urile sau spin-off-urile au obligatia de a fi implementat pe piata in ultima perioada un produs (bun sau serviciu) nou sau imbunatatit. Sunt considerate inovative si firmele care prin proiectul propus intentioneaza sa produca si/sau sa livreze pe piata  produse si/sau servicii noi sau imbunatatite.

Alta obligatie pentru spin-off sau start-up este sa aiba drept de proprietate asupra unui brevet sau dreptul de a utiliza un rezultat obtinut din activitatea de cercetare (de exemplu, know-how, prototip, certificat de marca, licenta, actul de cesiune exclusiva sau neexclusiva etc).

Un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea este o alta conditie pentru ca spin-off-urile si start-up-urile sa se inscrie in acest program.

Reprezentantul spin-off-ului nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii trei ani pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli profesionale. 


Care sunt tipurile de proiecte
Proiectul propus pentru finantare  poate sa reprezinte doar o etapa sau anumite etape ale inovari de produs, de proces si serviciu, ca parte a unui proiect complex, care are sau poate avea si alte surse de finantare.

In proiectul depus, solicitantul justifica dezvoltarea de noi activitati, produse, procese, tehnologii, servicii, precum si contributia sa la crearea de valoare adaugata.

Pentru acest lucru, se va preciza numarul utilizatorilor sau potentialilor clienti si numarul locurilor de munca create.

Solicitantul este obligat sa prezinte gradul de noutate a produselor, proceselor/ tehnologiilor sau serviciilor pe care vrea sa le realizeze. In acest scop, se va prezenta un plan de afaceri sau un studiu de piata pentru proiect, finantat sau nu din fonduri publice.

Proiectul trebuie sa fie derulat in Romania si sa contina cel putin o activitate eligibila. Un proiect nu le poate avea printre activitatile eligibile numai pe cele de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare.

Activitatile eligibile sunt cele de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru acestea si serviciile de consultanta pentru inovare (de exemplu, management, asistenta tehnologica, achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala etc).

Achizitia de servicii suport pentru inovare (exemplu: testari in laboratoare de specialitate, marcarea calitatii, studii de piata etc) este alta activitate eligibila. Banii pot fi folositi si pentru a pune in productie rezultatele cercetarii sau brevetului sau altui drept de proprietate industriala: active fixe necorporale, echipamente, materii prime si realizarea produsului.

Alte activitati eligibile sunt cele pentru informarea beneficiarilor (achizitonarea de publicatii, abonamente si asigurarea accesului la baze de date), cele de informare si publicitate privind proiectul.

In cazul, spin-off-urilor, una dintre activitatile eligibile este crearea si inregistrarea firmei.


Care sunt obligatiile din proiect
Cheltuielile generale de administrare pot fi de maxim 20% din costurile directe eligibile ale proiectului. Cheltuielile de managementul proiectului pot fi de pana la 10% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 2 milioane de lei. Chletuielile salariale vor fi evidentiate pentru fiecare persoana si se deconteaza conform contractului de munca.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare. Pentru a fi luate in considerare, cheltuielile trebuie sa fie platite de beneficiar dupa data intrarii in vigoare a contractului de finantare si sa fie insotite de facturi sau de alte documente contabile echivalente.

Printre domeniile eligibile se numara aeronautica, tehnologii marine, chimie, constructii, energie, sanatate, textile, autovehicule si nanotehnologii. Domeniile neeligibile sunt pescuitul si acvacultura, cel carbonifer, al productiei primare a produselor agricole, precum si procesarii si marketingului produselor agricole.

Firma este obligata sa prezinte calendarul activitatilor in corelare cu esalonarea si graficul de realizare din planul de afaceri. Proiectul va include si modul in care propunerea de proiect se adreseaza si altor strategii sectoriale sau/si strategiilor regionale de inovare.

Proiectul va prevedea si modul in care acesta se va sustine financiar dupa incetarea finantarii din fonduri europene, cel putin 5 ani. Informatiile sunt corelate cu planul de afaceri sau studiul de piata, din care se alege varianta cea mai probabila de evolutie a veniturilor.

Perioada de implementare a unui proiect este de maxim 15 luni. In calcularea perioadei nu se iau in calcul activitatile preliminare, anterioare semnarii contractului de finantare. 


Care sunt problemele
Pana acum, cea mai mare provocare din acest program a fost stabilirea drepturilor de proprietate pentru infiintarea spin-off-urilor. In ghidul acestei operatiunii se mentioneaza ca solicitantul detine un drept de proprietate industriala (de exemplu, un brevet) sau are dreptul de utilizare al unui rezultat obtinut din activitatea de cercetare-dezvoltare. Cererile de finantare care nu au respectat aceasta conditie din Ghid au fost respinse.

Cei care au depus cereri de finantare au fost de regula autorii brevetelor, dar proprietarii brevetelor au fost in unele cazuri institutiile in care lucreaza. In unele din aceste cazuri nu s-au prezentat acorduri intre institutie si solicitant privind drepturile de utilizare a proprietatii intelectuale”, explica Dana Gheorghe.

Confuzia provine de la neintelegerea legislatiei privind proprietatea intelectuala sub cele doua componente - pe de o parte, proprietatea industriala si, pe de alta parte, drepturile de autor.


Cum se depun proiectele
Pentru depunerea proiectelor, solicitantul va urma trei pasi. Primul este inregistrarea electronica a Cererii de finantare la aceasta adresa. A doua etapa este inregistrarea sau actualizarea documentelor in Registrul Potentialilor Contractori (RPC), care se poate accesa aici. Inscrierea in RPC se face o singura data si se actualizeaza cand se modifica datele firmei sau cand ANCS solicita acest lucru. A treia etapa este depunerea documentelor insotitoare la Biroul regional ale DG-OI in regiunea in care isi desfasoara activitatea firma.

Procesul de evaluare si selectie a propunerii de proiect se va derula in patru  etape: verificarea formala, verificarea eligibilitatii, evaluarea si selectia. Verificarea formala si verificarea eligibilitatii se realizeaza in cadrul Birourilor regionale imediat dupa depunerea documentelor insotitoare.

Timpul cumulat alocat acestor etape este de 15 zile”, mai spune Dana Gheorghe.

Pentru etapa de evaluare se folosesc evaluatori independenti. Punctajul maxim este de 30 de puncte, fiind luate in calcul trei criterii. Sunt adminise proiectele cu minim 15 puncte si care nu au obtinut zero puncte la nici unul dintre criteriile de evaluare.

Aceasta etapa, din ratiuni economice, se desfasoara in medie la fiecare doua luni. Etapa de selectie poate dura circa 10 zile”, detaliaza Dana Gheorghe

Dupa ce a primit scrisoarea de accept, solicitantul este obligat ca in trei zile calendaristice sa transmita o scrisoare de accept sau respingere.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii