Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

In cazul neindeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare derulate de catre Agentie (n.red. - AIPPIMM) pentru o perioada de trei ani”, se subliniaza in Procedura.

Valoarea finantarii
Presedintele Agentiei spune ca suma minima acordata este de 2.500 de lei, pentru achizitionarea de cititoare pentru cod de bare, iar suma maxima este de 50.000 de lei, pentru achizitionarea de masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, electro si motostivuitoare. Suma va fi de maximum 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mare de plafonul de 50.000 de lei.

Suma poate fi folosita pentru a achizitiona calculatoare, coduri cu bare, cantare electronice cu sau fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale, precum si alte masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, cu scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale companiilor.

Obligatia este ca echipamentele sa fie noi, introduse pe piata si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. Suma nu poate fi utilizata pentru utilajele achizitionate in leasing si cele second-hand. Activele vor fi puse in functiune cand se depune cererea de eliberare a finantarii.

Documente justificative care insotesc formularul de decont sunt certificatul de garantie, original si copie certificata, factura fiscala detaliata, pe componente si preturi, original si copie certificata, instrumente de plata (ordine de plata, chitanta, cotor fila CEC sau foaie de varsamant), original si copie certificata, precum si copie certificata dupa extrasul de cont, daca este cazul.

Decontarea se face intr-o singura transa. Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante, in cadrul activitatilor si cheltuielilor eligibile”, se mai arata in Procedura de implementare a programului.

IMM-urile nu pot solicita bani pentru activitati de pescuit si acvacultura, agricultura, activitati din domeniul carbonifer, cel al transporturilor rutiere si pentru activitati legate de export. Nu vor primi finantare nici firmele care au primit in ultimi trei ani fiscali ajutoare de minimis de maxim 200.000 euro pentru acelasi tip de activitate.

Cum se face inscrierea
Prima etapa in program este cea de inscriere online, urmata de depunerea cererii de acord de principiu si a documentelor insotitoare.

Pentru beneficiarii eligibili in cadrul programului, cererea de acord de principiu pentru finantare va fi insotita de documentele justificative”, spune Cristian Haiduc.

Apoi se trece la evaluarea si selectarea cererilor de acord de principiu, efectuarea cheltuielilor si depunerea cererii de eliberare a finantarii nerambursabile.

Dupa primirea acordului de principiu, alocatia financiara nerambursabila (AFN) va fi eliberata beneficiarilor care au efectuat activitatea sau activitatile eligibile si plata cheltuielilor aferente acesteia sau acestora, in conformitate cu contractul de finantare semnat intre parti, insotit de notificarea privind acordul de principiu pentru finantare. Dupa verificarea efectuarii cheltuielilor de catre Unitatea de Monitorizare din cadrul Oficiilor teritoriale pentru IMM-uri, sumele aprobate se transfera in contul deschis de IMM la Trezorerie”, mai spune Cristian Haiduc.

Solicitarile se depun la sediul OTIMMC de care apartine judetul unde este inregistrata firma solicitanta. Intreaga documentatie va fi depusa in trei exemplare, un original si doua fotocopii certificate.

Documentele necesare pentru inscrierea in program sunt certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului unde are sediul compania, un istoric pe obiectul de activitate accesat in program si o declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor, cuprinzand cifra de afaceri anuala neta, valoarea activelor totale si numarul mediu anual de salariati.

Alte documente necesare sunt certificate de atestare fiscala, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, care sa ateste plata impozitelor, taxelor si datoriilor la buget, precum si situatiile financiare ale solicitantului inregistrate la administratia finantelor publice, in copie certificata, pentru anul fiscal incheiat.

Se trimite si formularul de preselectie completat la inscrierea online si imputernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al solicitantului, o copie a cartii de identitate sau buletinului de identitate a celui care semneaza din partea firmei si opisul cu documentele depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare.  

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1


DE RETINUT:

Urmatoarea perioada de depunere a proiectelor este sfarsitul lui aprilie - inceputul lui mai, anul viitor.
Sumele acordate sunt intre 2.500 de lei si 50.000 de lei, fiind de maxim 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
Numarul celor care beneficiaza de finantare este de aproximativ 150, dar numarul solicitantilor este mult mai mare.
IMM-urile eligibile pentru acest program trebuie sa nu aiba dificultati si datorii de niciun fel, daca obtin un punctaj de aproximativ 12 puncte dintre cele 25 maxime si mentin investitia minim trei ani.
Solicitarile se depun la sediul OTIMMC de care apartine judetul unde este inregistrata firma solicitanta.

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.