Curs “Managementul proiectelor” (16 - 19 martie 2010)

Evenimentul, organizat de Omicron Consulting, va avea loc in perioada 16 - 19 martie, in Bucuresti.

Tematica abordata in cadrul cursului cuprinde: Strategia Europeana de Ocupare, PND 2007-2013; CSNR si programele operationale finantate de UE in Romania; Prezentarea POS DRU, a axelor prioritare, a domeniilor de interventie si a masurilor; Matricea cadru logic. Aplicatie; Determinarea obiectivelor proiectului. Formarea parteneriatelor. Aplicatie; Completarea cererii de finantare; Elaborarea bugetului proiectului si a anexelor cererii de finantare; Ajutorul de stat. Achizitii publice.

Taxa de participare este de 1.000 lei (TVA inclus)/persoana. Inscrierile confirmate de plata taxei se fac cu cel mult cinci zile inainte de inceperea cursului.

Mai multe informatii pot fi solicitate aici.