Curs “Proceduri de achizitii publice dupa noua legislatie adaptata la Acquis-ul Comunitatii Europene” (19 - 23 aprilie 2010)

Evenimentul, organizat de Omicron Consulting, va avea loc in perioada 19 - 23 aprilie, in Bucuresti.

Tematica abordata in cadrul cursului cuprinde: Principii in achizitii publice; Domenii de aplicare. Estimarea valorii contractelor de achizitie publica; Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire. Reguli de publicitate; Elaborarea documentelor si a documentatiei de atribuire/a documentatiei descriptive. Elaborarea ofertelor tehnice si financiare; Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica - licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv; Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica -  negociere cu si fara publicarea unui anunt de participare, concurs de solutii, cererea de oferta; Modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica - acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica; Contractele sectoriale; Cai de atac  - solutionarea contestatiilor de catre CNSC si a plangerilor in instanta; Achizitii in cazul fondurilor UE. Autoevaluarea cursantilor pe baza de chestionar.

Taxa de participare este de 1.200 lei (TVA inclus)/persoana. Inscrierile confirmate de plata taxei se fac cu cel mult patru zile inainte de inceperea cursului.

Mai multe informatii pot fi solicitate aici.