Cursul "Managementul Proiectelor finantate din Fonduri Structurale - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU)" (9 - 11 decembrie 2008)

Evenimentul, organizat de GETJM, va avea loc in perioada 9 - 11 decembrie la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti.

Cursul se adreseaza: reprezentantilor institutiilor publice locale si centrale (Legea nr. 339/03.12.2007, art.5), IMM-urilor, coordonatorilor si asistentilor de proiecte, precum si tuturor celor ce doresc sa dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale.

Structura cursului va fi urmatoarea: Cadrul financiar preliminar 2007- 2013; Prezentarea Instrumentelor Structurale; Diferente fonduri de pre-aderare - Fonduri Structurale; Programarea Fondurilor Structurale la nivel national; Planul National de Dezvoltare si Cadrul Strategic National de Referinta; Programe Operationale si Programe Complement - Mecanismul institutional si sistemele de implementare; Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Axe prioritare si domenii majore de interventie; Cum transformam ideile de proiect in aplicatii eligibile pentru POS DRU - elemente de concepere ale unui proiect si scrierea unei cereri de finantare pe un formular standard.

Taxa de participare la curs este de 700 de lei (TVA inclus), iar inscrierile se fac in ordinea primirii fiselor, pana la completarea locurilor disponibile.

Mai multe informatii pot fi gasite aici.