Finantari pentru modernizarea exploatatiilor agricole si prima impadurire a terenurilor agricole


Banii sunt oferiti prin APDRP iar proiectele de finantare se pot depune in perioada 1 octombrie - 29 octombrie 2010.

Sesiunea pentru depunerea proiectelor de finantare este aferenta Masurii 221 “Prima impadurire a terenurilor agricole” si Masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 - 2013, se precizeaza in comunicatul de presa.

Pentru aceasta sesiune, Masurii 221 ii este alocata suma de 50 de milioane de euro, iar pentru Masura 121 fondurile disponibile sunt de 100 de milioane de euro, acestea fiind repartizate astfel: 40.000.000 euro pentru sectorul vegetal, 60.000.000 euro pentru sectorul animal.

Depunerea proiectelor aferente masurilor 121 si 221 se va face la Oficiile Judetene ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, zilnic, in intervalul orar 09:00 - 14:00. Termenul limita al depunerii cererilor de proiecte pentru aceasta sesiune este vineri, 29 octombrie 2010, ora 12:00.

Pentru a primi finantare nerambursabila, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor masuri, care se pot descarca gratuit de pe pagina de internet a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect de "Modernizare a exploatatiilor agricole” (Masura 121) este de 1,6 milioane de euro. In schimb, beneficiarii proiectelor pentru "Prima impadurire a terenurilor agricole” (Masura 221) primesc prime pentru infiintarea de plantatii, pentru intretinerea acesteia si prime compensatorii pentru pierderea de venit agricol.

Detalii referitoare la aceste categorii de prime se gasesc in Anuntul cererii de proiecte pentru Masura 121 si Masura 221, disponibil pe pagina de internet a APDRP.


Informatii suplimentare
Implementarea Masurii 221 are ca scop imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenurilor agricole prin impadurire.

Masura este destinata prevenirii pagubelor produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solurilor, imbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii.

Obiectivul specific al finantarii nerambursabile este cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.

Cu ajutorul acestei masuri se pot  impaduri toate terenurile agricole la nivelul intregii tari, cu exceptia pajistilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Pot fi impadurite si terenurile care contin soluri nisipoase si/ sau mobile, terenurile din luncile râurilor si lunca Dunarii dar si terenurile afectate de eroziune sau desertificare.

Solicitantii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice, precum si autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol.

Prin Masura 221 nu se ofera sprijin financiar pentru infiintarea plantatiilor forestiere de pomi de Craciun si pentru producerea de energie regenerabila.

Asadar, pentru ca un fermier sa isi poate realiza o astfel de plantatie forestiera, trebuie sa detina parcele agricole cu o suprafata mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va intocmi, impreuna cu persoanele autorizate in acest sens, un proiect de impadurire. Plantatiile forestiere trebuie sa fie constituite, in functie de zona geografica, din speciile prezentate in Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul APDRP.

Prima conditie pe care trebuie sa o respecte solicitantul este sa faca dovada detinerii de teren agricol eligibil pentru impadurire. Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 ani si sa fi respectat in aceasta perioada Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC). Dovada se va face prin emiterea de catre APIA, la solicitarea beneficiarului, a unei Note de constatare, prin care se certifica, printre altele: respectarea sau nu a GAEC, categoria de folosinta agricola a terenului (arabil, livezi, vii sau alte culturi permanente prevazute de legislatia nationala), includerea terenului in zone defavorizate sau nu etc.

Prin aceasta masura se pot acorda 3 tipuri de plati: o prima pentru LUCRARILE DE INFIINTARE, o prima anuala pentru LUCRARILE DE INTRETINERE a plantatiei pe o perioada de 5 ani, incepând cu anul infiintarii plantatiei forestiere si o prima compensatorie fixa anuala pe hectar, pentru PIERDEREA DE VENIT CA URMARE A IMPADURIRII, pe o perioada de 15 ani, incepând cu anul infiintarii plantatiei.

Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in Axa I - "Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Obiectivele operationale se refera la promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o  dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE , si care este inregistrata in Registrul fermelor/ Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:
- sa fie persoana fizica sau juridica româna cu capital privat
- capitalul/ actionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât si mixt sau integral strain;
- sa actioneze in nume propriu.
- sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atât la faza de implementare a proiectului cât si in perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii.

In caz ca, la verificarea Cererilor de plata sau in perioada de monitorizare, se constata ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Exceptie face criteriul de selectie privind exploatatiile agricole de semisubzistenta a caror dimensiune economica poate evolua.


Nu exista comentarii