Cum sa accesezi ajutoare financiare de la stat


Sumele acordate pentru IMM-uri sunt nerambursabile si fac parte din diferite programe nationale sau europene care ofera finantare anumitor tipuri de companii. Ajutoarele de stat sunt impartite in trei categorii: de minimis, regionale pentru dezvoltare durabila si regionale pentru stimularea investitiilor.

 

Cheltuielile eligibile pentru ajutoarele financiare de la stat sunt investitiile in active corporale - constructiile cu scop industrial, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantare, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport neinmatriculabile, precum si investitii in active necorporale - brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

Activitatile eligibile pentru ajutorul de stat oferit prin Programul Operational Regional (POR) sunt investitiile in modernizarea sau extinderea unei structuri de cazare, cele de creare, modernizare sau extindere a unei structuri de sprijinire a afacerilor, a spatiilor de productie ale microintreprinderilor, precum si echiparea acestora.

Ajutorul de stat din cadrul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) se acorda pentru incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a celor extrem de defavorizati, celor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de incadrarea in munca a lucratorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de munca la cerintele specifice lucratorilor cu handicap.

Lucratorii defavorizati sunt persoane care nu au avut loc de munca remunerat si constant in ultimele sase luni, nu au absolvit o forma de invatamant secundar, nu detin o calificare profesionala, au peste 50 de ani, traiesc singure si au in intretinere una sau mai multe persoane sau apartin unei minoritati etnice. Lucratorii extrem de defavorizati sunt cei care au fost in somaj cel putin 24 de luni.

Sunt eligibile si activitatile de formare profesionala generala si specifica a angajatilor firmei solicitante.

In cazul ajutorului de minimis pentru sanatate si securitate la locul de munca, activitatile eligibile sunt asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, prevenirea bolilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii si sanatatii in munca, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si santatatii in munca.  

Activele achizitionate pot fi noi sau la mana a doua, dar nu trebuie sa fie luate in leasing. Pentru investitiile realizate cu bani din ajutorul de stat este nevoie de atentie si la sursa finantarii produselor achizitionate in acest scop. Astfel, daca o companie cumpara de la o alta un bun care a fost la randul sau achizitionat cu bani dintr-un ajutor de stat, valoarea acestui bun va fi dedusa cand se calculeaza valoarea totala a investitiei initiale pentru care este destinat bunul.

Pentru a fi eligibile, activele trebuie sa fie amortizabile, sa fie utilizate exclusiv in locul care a beneficiat de ajutor de stat si sa fie cumparate in conditii de piata, cu un dosar de achizitie. Costurile eligibile investitiei sunt considerate fara TVA.

Decontarea sumelor se face la valoarea bunurilor amortizabile achizitionate si inregistrate in contabilitate, pe baza facturilor emise de furnizori. La trei luni dupa eliberarea primei transe, firmele depun o cerere de eliberare a unei noi transe din suma nerambursabila, insotita de documente justificative.

Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila catre beneficiar se realizeaza in termen de maxim de 30 de zile lucratoare de la inregistarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile”, se arata in Ghidul Solicitantului.


Sumele care pot fi accesate
Ajutorul financiar de stat se acora de o perioada de trei ani fiscali consecutivi iar un IMM poate accesa un ajutor de minimis de maxim 200.000 de euro pentru orice cheltuiala eligibila sau 100.000 de euro pentru cheltuielile din domeniul transporturilor. Perioada se refera la ultimii doi ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare. Valoarea ajutorului de minimis echivalent in euro este calculat in lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data emiterii acordului de principiu pentru finantare. 

In eventualitatea in care valoarea unui ajutor de stat depaseste acest plafon, respectivul ajutor nu poate beneficia de exceptarea de la notificare (n.red. - catre Comisia Europeana) nici macar partial, pentru partea din suma care nu depaseste plafonul”, explica pentru startups.ro Adrian Ster, Asociat in cadrul Departamentului de Concurenta al companiei de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.

In cadrul schemelor de ajutor de stat regional, intensitatea maxima a ajutorului (n.red. - suma maxima care poate fi obtinuta din valoarea investitiei) reprezinta procentul maxim calculat la valoarea eligibila a proiectului (n.red. - suma cheltuielilor eligibile) care poate fi finantat din fonduri nerambursabile.
Astfel, intensitatea maxima a sumei este de 70% pentru intreprinderile mici si de 60% pentru firmele mijlocii. Exceptie face regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, unde intensitatea maxima a unui proiect este de 60% pentru firmele mici si 50% pentru cele medii.

Sumele accesate difera in functie de schema de finantare accesata si pot varia intre 5.000 de euro si 17,5 milioane de euro”, spune pentru startups.ro Cosmin Dragoi, Managing Partner la compania de consultanta M27 CED Invest.

Alexandru Petru Fratean, Secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, mentioneaza pentru startups.ro ca in cadrul POSDRU suma minima a unui ajutor de stat este de 10.000 euro si cea maxima de doua milioane de euro, echivalentul in lei. Ajutorul se acorda pentru o perioada de doi ani consecutivi, incepand de la acordarea primului ajutor. Aplicatia trebuie depusa inainte de a face orice cheltuieli pentru toate cele trei scheme.

Citeste continuarea articolului - pagina 2
 

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii