Cum sa iti finantezi afacerea din domeniul energiei


Daca vrei sa lansezi o afacere in domeniul energiei electrice si termice sau vrei sa modernizezi compania pe care deja o detii in domeniu, incepand de luna trecuta, poti aplica pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile. Bugetul total al finantarilor oferite are o valoare de 637 milioane de euro pentru perioada 2007-2013.

 

Emisiile de CO2 incep sa coste semnificativ in bilantul contabil al producatorilor de carbune. Deci, trebuie gasite surse alternative de energie, respectiv utilizate sursele regenerabile”, a declarat Alexandru Sandulescu, Director General al CCIB (Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti), in cadrul seminarului "Accesarea Fondurilor Structurale pentru imbunatatirea eficientei energetice".


Ce afaceri pot fi finantate
In categoria proiectelor care pot fi finantate din fondurile europene intra achizitia si amenajarea terenului pentru echipamentele/instalatiile proiectului, constructiile civile pentru echipamentele/instalatiile proiectului, achizitia echipamentelor, lucrarile de constructie pentru instalatiile si echipamentele proiectului, conectarea la retelele de infrastructura sau la retelele de distributie, daca este cazul.

De asemenea, cu acesti bani pot fi modernizate companiile deja existente in domeniu, prin valorificarea biomasei, a resurselor hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale, sau a oricaror altor resurse regenerabile de energie.

Potrivit lui Nicolae Vasile, vicepresedintele CCIB, cele mai multe cereri de finantarte din fonduri structurale sunt pentru retehnologizare, energie regenerabila si mediu.


Cum se pot accesa fondurile structurale
Accesarea acestor fonduri se poate realiza prin axa prioritara IV (Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice) a Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice.

In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, se ia in considerare costul integral al investitiilor, iar in cazul intreprinderilor mari, maximum 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului. Se iau in considerare si costurile studiilor preliminare de fezabilitate si costurile serviciilor de consultanta aferente investitiilor, dar numai in cazul IMM-urilor, finantarea fiind de pana la 50% din costurile suportate efectiv.

Domeniile majore de interventie, in acordarea fondurilor nerambursabile, sunt: Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului); Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi; Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei.

Domeniul energiei eficiente si durabile sprijina investitiile in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie; investitiile in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului si al retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale; investitiile in instalatiile de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate. Pentru acest domeniu, Uniunea Europeana contribuie cu aproximativ 360 de milioane de euro, in timp ce bugetul national este de aproximativ 40 de milioane de euro.

Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi se axeaza pe sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie. Contributia Uniunii Europene pentru acest domeniu se ridica la aproximativ 220 de milioane de euro, iar contributia bugetului national este de aproximativ 40 de milioane de euro.

Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei se traduce prin sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene. Beneficiarii eligibili pentru acest domeniu sunt operatorii nationali de transport al energiei electrice si gazelor naturale. Uniunea Europeana contribuie cu aproximativ 50 de milioane de euro pentru acest sector, iar statul roman cu aproximativ 6 milioane de euro.


Criterii de eligibilitate pentru solicitanti
Solicitantul-intreprindere trebuie sa fie inregistrat ca societate comerciala conform Legii 31/1990 si nu trebuie sa se afle in dificultate, in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea companiilor aflate in dificultate.

De asemenea, intreprinderea nu trebuie sa aiba datorii la stat privind plata taxelor si altor contributii la bugetul de stat. Reprezentantul legal al societatii trebuie sa nu fi suferit condamnari din cauza conduitei profesionale (sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni de frauda, coruptie, implicare  in organizaţii criminale sau  in alte activitati ilegale).

Solicitantul trebuie sa nu fi incalcat prevederile legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice si sa nu fi inregistrat pierderi in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare.


Criterii de eligibilitate pentru proiecte

Pentru a putea beneficia de fondurile structurale, scopul si obiectivele proiectului propus trebuie sa fie in conformitate cu obiectivele operatiunii prevazute in axa prioritara IV, inclusiv obiectivele Strategiei Energetice a Romaniei.

Proiectul va fi implementat pe teritoriul Romaniei, in maxim trei – cinci ani de la semnarea contractului de finantare. Activitatile proiectului nu trebuie sa fi fost sau sa fie finantate, in prezent, din alte fonduri publice si proiectul trebuie sa respecte reglementarile nationale si comunitare privind protectia mediului.


Redactor: Andreea Marinas

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.
 


Nu exista comentarii