Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Administratorii incubatoarelor pot cere finantare pentru amenajarea si reabilitarea spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare, inclusiv achizitionarea de echipamente de calcul si mobilier, necesare pentru dotarea corespunzatoare a incubatoarelor de afaceri. Costurile pentru reabilitarea cladirii incubatorului privesc cheltuieli specifice legate de renovarea si amenajarea spatiilor de productie, a birourilor, a spatiilor comune destinate intalnirilor, salilor de curs etc.

Alte tipuri de cheltuieli eligibile in cazul administratorilor sunt cele necesare perioadei de preincubare, cele pentru administrarea incubatoarelor de afaceri si pentru sustinerea activitatilor specifice incubatoarelor de afaceri.

Rezultatul evaluarii, atat pentru IMM-uri, cat si pentru administratori, va fi comunicat in scris solicitantilor la cinci zile lucratoare de la data evaluarii proiectelor sau ofertelor. Contestatiile se pot depune in maxim trei zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor si vor fi solutionate dupa alte trei zile lucratoare de la depunerea acestora.

Selectarea firmelor
Alegerea firmelor eligibile din incubator se face de catre o comisie de evaluare din a carei componenta vor face parte reprezentanti ai autoritatilor locale, ai AIPPIMM, ai PNUD si ai administratorului.

Selectia beneficiarilor se face in baza unei metodologii elaborate de catre administratorul incubatorului, aprobata de AIPPIMM si de PNUD, si va consta in evaluarea planului de afaceri depus si in sustinerea unui interviu de catre intreprinzatori in fata comisiei de evaluare”, mentioneaza Cristian Haiduc.

In evaluarea proiectelor, comisia va urmari fezabilitatea ideii de afaceri, capacitatea de a crea locuri de munca, planul de marketing, structura organizationala, resursele financiare, riscurile si oportunitatile afacerii, precum si resursele umane necesare.

Documentele necesare pentru IMM-uri sunt formularul de inscriere, copia actului de identitate a intreprinzatorului sau a administratorului intreprinderii, un proiect de dezvoltare sau planul de afaceri al firmei, o declaratie pe propria raspundere privind intentia de a infiinta o intreprindere odata cu admiterea in incubator si opisul documentelor depuse.

Acestor documente li se vor adauga si altele, daca le solicita administratorul incubatorului.

IMM-urile cu activitate vor mai avea nevoie de certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, si de o copie a actului constitutiv al firmei.

Alte documente necesare pentru ultimul an fiscal sunt copii ale bilantului contabil, o declaratie pe propria raspundere privind numarul mediu anual de angajati si una privind incadrarea in categoria IMM-urilor si clasificarea ca intreprindere autonoma. Acestora li se adauga certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea tuturor obligatiilor fata de bugetul general si cel local si cazier fiscal emis cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii.

Selectarea administratorului
Firmele care administreaza un incubator de afaceri trebuie sa aiba un bilant pozitiv al activitatii, si, daca este cazul, sa prezinte proiectele de consultanta derulate in ultima perioada si rezultatele acestora.

Firma - administrator trebuie sa nu fie in faliment ori lichidare, sa nu aiba afacerile administrate de un administrator judiciar sau activitatea comerciala suspendata, precum si sa detina cunostinte si informatii privind mediul de afaceri din zona unde este incubatorul de afaceri.

De asemenea, este importanta existenta unor proiecte de colaborare cu autoritatile publice locale, detinerea infrastructurii necesare si a unui personal calificat, cu experienta in managementul afacerilor sau capacitatea de a atrage experti care sa le ofere firmelor din incubator produsele si serviciile de care au nevoie.

Administratorul trebuie sa prezinte detaliat un plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea incubatorului de afaceri pe termen mediu si lung si trebuie sa se poata implica in sustinerea incubatorului de afaceri in relatia cu autoritatile locale, unitati bancare, institute de cercetare, institute de invatamant superior si alte firme din zona unde este incubatorul.

Firmele selectate pentru administrare semneaza un contract - cadru cu autoritatile locale si AIPPIMM. Contractul se semneaza pe o perioada de cinci ani, dintre care trei ani de incubare si doi ani de monitorizare a firmelor care au fost incubate.

Administratorul selecteaza IMM-urile care sa isi desfasorare activitatea in incubator si atrage si finantari suplimentare pentru spatiul respectiv.

Pentru toata perioada de desfasurare a contractului-cadru de administrare, administratorul incubatorului va primi in avans pentru servicii, echivalentul in lei a 50.000 de dolari. Suma include TVA-ul, fiind calculata la cursul de schimb dolar - leu stabilit de Organizatia Natiunilor Unite la data efectuarii platii. Aceasta suma este destinata activitatiilor de implementare a programului, precum cheltuielile de instruire a potentialilor intreprinzatori si cele pentru realizarea unei pagini web de promovare a activitatilor incubatorului.

Din cei 50.000 de dolari se va retine o garantie, care poate ajunge la 10% din valoarea acesteia, pentru buna executie a contractului - cadru. Aceasta garantie este restituita la finalizarea contractului.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Beneficiarii acestui program sunt IMM-urile noi, cele care sunt infiintate de maxim doi ani si administratorii incubatoarelor de afaceri.
Firmele primesc anual finantari intre 40.000 de lei si 25.000 de lei, fara TVA, valoarea scazand pe parcursul celor celor trei ani perioada maxima in care pot sta in incubator.
Incubatoarele primesc anual intre 200.000 de lei si 500.000 de lei, in functie de vechime.
Administratorii incubatoarelor vor primi in avans 50.000 de dolari pentru cei cinci ani pentru care se semneaza contractul - cadru de administrare.
Rezultatul evaluarii este anuntat la cinci zile lucratoare de la data evaluarii proiectului sau a ofertelor.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.