Care sunt pasii pentru inregistrarea firmei la Registrul Comertului


Anda Patzelt Enache, avocat la Casa de Avocatura Irina Anghel Law Offices, spune pentru startups.ro care sunt formalitatile prevazute de legea romana pentru inregistrarea persoanelor juridice in Registrul Comertului din Romania.

 

Operatiuni prealabile inregistrarii

1.Verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea numelui firmei (durata estimata - o zi)
Verificarea si rezervarea firmei este obligatorie si se realizeaza la nivel national, contra cost si inainte de intocmirea actului constitutiv. Firma nu poate contine cuvintele "stiintific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "scoala", "scolar" sau derivatele acestora.

Firma care contine cuvintele "national", "roman", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale ori locale poate fi utilizata numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului.

Ca regula generala, verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmei se efectueaza in aceeasi zi in care a fost depusa cererea la Oficiul Registrului Comertului. Daca insa este necesar acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului (in situatiile mai sus mentionate), termenul de verificare se prelungeste cu aproximativ 1 luna.

In cazul in care firma solicitata este disponibila, Oficiul Registrului Comertului va elibera solicitantului, sub semnatura, dovada privind verificarea disponibilitatii si rezervarea firmei. Dovada eliberata este valabila pentru o perioada de trei luni de la data rezervarii si poate fi prelungita succesiv, la cererea formulata de solicitant inainte de expirarea acesteia, cu achitarea taxelor si tarifelor corespunzatoare.

2.Verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea emblemei (durata estimata - patru - sase zile)
Emblema este un element complementar si facultativ pentru identificarea si individualizarea comerciantului, motiv pentru care verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea este o etapa facultativa a carei parcurgere ramane la latitudinea comerciantilor. Pentru operatiunile de verificare a disponibilitatii emblemei, solicitantul este obligat la plata taxelor legale.

Verificarea distinctivitatii si disponibilitatii emblemei se efectueaza la solicitarea comerciantului, pe baza de cerere in care va face o scurta descriere a elementelor acesteia (continut, elemente grafice, forma, culoare etc.) si la care se anexeaza macheta emblemei in 3 exemplare destinate aplicarii pe dovada eliberata deponentului si pe cererea de rezervare, respectiv arhivarii in catalogul emblemelor. 

In cazul in care emblema solicitata este disponibila, Oficiul Registrului Comertului va elibera comerciantului, sub semnatura, dovada privind disponibilitatea si rezervarea emblemei. Dovada eliberata este valabila pentru o perioada de 3 luni de la data rezervarii si poate fi prelungita succesiv, la cererea solicitantului, formulata inainte de expirarea duratei, cu plata taxelor si tarifelor corespunzatoare.

3.Stabilirea sediului social al comerciantului (durata de timp nu poate fi estimata - depinde exclusiv de asociati)
Comerciantul poate incheia toate actele (de exemplu, acte atestand dreptul societatii comerciale in curs de constituire de a utiliza spatiul unde este stabilit sediul social - contract de inchiriere, contract de vanzare cumparare etc) necesare stabilirii sediului sau social dupa incheierea actului constitutiv, dar inainte de inregistrarea in Registrul Comertului.

4.Plata aporturilor la capitalul social al societatii comerciale - durata estimata 1 zi
Pe baza actului constitutiv semnat de catre toti asociatii, asociatii societatii comerciale in curs de constituire vor solicita deschiderea contului de capital al societatii, la orice institutie bancara pe care o va considera oportuna. Fiecare dintre asociati va depune in contul de capital al societatii comerciale in curs de constituire aportul sau la capitalul social.


Reguli privind inregistrarea in Registrul Comertului
1. Reguli generale
Inainte de inceperea comertului, comerciantii au obligatia sa ceara inmatricularea in Registrul Comertului. In termen de maximum 15 zile la data incheierii actului constitutiv al societatii comerciale in curs de constituire, cererea de inregistrare impreuna cu documentele prevazute de lege trebuie depusa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in raza caruia a fost stabilit sediul. Cererea poate fi depusa personal, prin reprezentant, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

La cererea de inregistrare in Registrul Comertului se ataseaza urmatoarele documente principale:
1.dovada rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei si, daca este cazul, acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului pentru utilizarea denumirii

2.documentele atestand dreptul de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare, precum: extras de carte funciara, contract de vanzare cumparare, contract de donatie in forma autentica etc.

3.declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori si de catre administratori/membrii consiliului de administratie numiti prin actul constitutiv, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru a detine aceste calitati, date in forma autentica sau in forma certificata de avocat (sau de consilierul juridic in cazurile prevazute de lege, sau de personalul desemnat al Oficiului Registrului Comertului, conform legii)

Citeste continuarea articolului - pagina 2


Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii