Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

"Este evident insa ca la data bilantului ar trebui reflectate doar reducerile despre a caror existenta se stie. Astfel, companiile ar trebui sa aiba contracte in baza carora sa inregistreze aceste reduceri, situatii cu calculul reducerilor cuvenite, conform contractelor sau, dupa caz, facturi emise de furnizori cu date ulterioare. Evident, se vor corecta conturile 707 <Venituri din vanzarea marfurilor>, respectiv 607 <Cheltuieli privind marfurile> si 371 <Marfuri>", mentioneaza reprezentantii Contexpert.  

O alta modificare contabila este aceea ca reducerile comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 609, respectiv contul 709 in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii.

Ce optiuni au firmele cu venituri sub 35.000 euro
O schimbare contabila care a intervenit ca urmare a unei modificari fiscale este posibilitatea entitatilor economice care in exercitiul financiar precedent (anul anterior) au avut o cifra de afaceri sub 35.000 euro (echivalentul in lei) sa nu mai depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar. (Citeste aici mai multe despre aceasta schimbare.) Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Astfel, aceste entitati pot inregistra in contabilitate operatiunile economico-financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite de lege.

"Intrucat calculul si declararea impozitului pe profit/venit trebuie facute trimestrial, rezulta ca aceste entitati sunt obligate sa efectueze inregistrarile in contabilitate cel putin trimestrial. In acest caz, inregistrarea in contabilitate se poate efectua pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si la aceeasi perioada, situatie in care documentele justificative se anexeaza la acesta", mai spun specialistii Contexpert.

Aceste prevederi pentru entitatile economice cu afaceri sub 35.000 de euro se refera doar la inregistrarea in contabilitate, nu si la evidenta primara.

"Chiar daca inregistrarea documentelor poate fi facuta trimestrial, companiile trebuie sa tina registrul de casa intocmit la zi, sa emita facturile de vanzare conform termenelor prevazute in contracte, sa intocmeasca deconturile de cheltuieli, receptiile, bonurile de consum si alte documente primare in timp real", adauga specialistii Contexpert.

Eduard Pavel mentioneaza ca, similar ca la declararea impozitului pe profit sau venit, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare se efectueaza pentru aceeasi perioada.

Alte schimbari contabile importante
Alta modificare din OMFP 2869/2010 este ca in planul de conturi general s-au introdus doua conturi noi: contul 1095 "Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta" (A) si contul 2677 "Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti" (A).

"In cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita in capitalul societatii absorbante se evidentiaza de societatea absorbanta in contul 1095, cu ocazia preluarii elementelor de bilant ale societatii absorbite", adauga Eduard Pavel.

De asemenea, au fost aduse precizari suplimentare privind reincadrarea mijloacelor fixe in conturi de stocuri.

"Transferul din cont de mijloace fixe in cont de stocuri poate fi efectuat, daca si numai daca exista o modificare a utilizarii imobilizarii, evidentiata de inceperea modernizarii, in vederea vanzarii. Prin urmare, daca o entitate decide sa cedeze o imobilizare corporala fara a fi modernizata, aceasta continua sa o trateze ca imobilizare corporala pana la scoaterea sa din evidenta, si nu ca element de stoc. In intelesul reglemementarilor contabile, modernizarea are semnificatia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componenta a activului", mai spun specialistii Contexpert.

Cand trebuie facute schimbarile
Toate schimbarile contabile ar trebui sa se aplice inainte de intocmirea situatiilor financiare aferente anului trecut.

"Schimbarile pot afecta conturile de profit si pierdere si implicit datele ce intra in calculul impozitului pe profit, a carui prima data de raportare este 25 februarie 2011", spune Eduard Pavel.

El precizeaza ca situatiile financiare se depun pana la 31 mai, anul urmator. Prin urmare, din acest punct de vedere companiile au suficient timp sa efectueze corectiile necesare ce provin dintr-un tratament contabil diferit de prezentele reglementari.

 

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Principalele schimbari din reglementarile contabile din acest an au vizat tratamentul contabil al reducerilor de pret
si al retururilor care au loc in exercitiul financiar urmator si care sunt cunoscute la definitivarea situatiilor financiare.
Una din cele mai importante modificari este reevaluarea, lunara, a conturilor de avansuri acordate sau primite, a conturilor de creante imobilizate si investitii pe termen scurt. 
O schimbare contabila care a intervenit ca urmare a unei modificari fiscale este posibilitatea entitatilor economice care in exercitiul financiar precedent (anul anterior) au avut o cifra de afaceri sub 35.000 euro (echivalentul in lei) sa nu mai depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar.
Toate schimbarile contabile ar trebui sa se aplice inainte de intocmirea situatiilor financiare aferente anului trecut.

Redactor: Alina Botezatu
Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.