Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

"De exemplu, o firma presteaza servicii in luna decembrie si factura o emite conform prevederilor contractuale in 15 ale lunii urmatoare, adica in ianuarie anul urmator. Prin urmare, firma prestatoare este obligata sa inregistreze la 31 decembrie venitul si creanta aferenta (n.red. - conturile: 418 = 704, 4428), iar beneficiarul va face nota contabila, tot la 31 decembrie, prin care inregistreaza cheltuiala si datoria aferenta (n.red. - conturile: 628, 4428 = 408)", exemplifica Soring Branciog.

Expertii contabili spun ca o alta modificare semnificativa este evidentierea lunara a datoriilor si creantelor pentru care nu s-au primit sau intocmit facturi (n.red. - prin conturile 408/ 418).

Daca pana acum astfel de inregistrari se faceau numai pentru respectarea principiului independentei exercitiului, de acum inregistrarea datoriilor si creantelor se face la sfarsit de luna, chiar daca nu s-au emis facturi”, adauga Sorin Branciog.

Odata cu noile modificari, firmele sunt obligate sa inregistreze distinct in contabilitate toate veniturile si cheltuielile, creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale, precum penalitatile stabilite in contracte. Aceastea se inregistreaza pe baza de documente justificative in conturi contabile distincte in functie de natura datoriei sau creantei.

Incepand cu 2010, avansurile acordate furnizorilor de imobilizari nu se mai evidentiaza in contul de imobilizari, ci intr-un cont distinct de furnizori”, mai spune Sorin Branciog.

Angela Manolache adauga faptul ca o modificare este recunoasterea beneficiilor companiei sub forma actiunilor proprii ale entitatii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajatilor.

De asemenea, contributiile la pensiile facultative sau alte scheme sociale sunt tratate identic ca si cele obligatorii.

Din acest an si modul de tratament contabil al provizioanelor cuprinde multe completari si modificari tehnice.

De exemplu, se fac provizioane pentru plata de prime de succes, gen participarea salariatilor la profit. Astfel de provizioane erau reglementate pana acum strict pentru companiile nationale si regiile autonome”, spune Sorin Branciog.

Controlul intern
Noul ordin contabil include prevederi despre organizarea controlului intern de catre companii, un element major fiind controlul contabil si cel financiar.

"In acest sens, companiile trebuie sa aiba in vedere, intre altele, elaborarea unui manual de politici contabile, elaborarea unei proceduri de aplicare a acestui manual, existenta de controale prin care sa se asigure respectarea manualului, efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile, identificarea si tratarea corespunzatoare a anomaliilor, adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii, conformitatea cu regulile contabile, asigurarea exactitatii si exhaustivitatii inregistrarilor contabile", adauga Diana Lupu.

Situatiile financiare
Din acest an, bilantul se depune numai la Registrul Comertului, in termenele prevazute de legislatia contabilitatii - 150 zile de la inchiderea exercitiului financiar pentru firme si 120 zile pentru organizatiile non-guvernamentale.

Situatiile financiare anuale pot fi depuse in forma simplificata, cuprinzand bilantul prescurtat, contul de profit si pierdere, precum si notele explicative la situatiile financiare anuale.

Firmele cu active de peste 3,65 milioane de euro, o cifra de afaceri neta de 7,3 milioane de euro si peste 50 de salariati vor mai adauga la situatiile financiare situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar. Plus ca situatia financiara a acestora trebuie auditata.

Pentru oricare companie, situatia financiara anuala trebuie insotita de o declaratie scrisa prin care conducerea isi asuma raspunderea.
Situatiile financiare pot fi utilizate de investitori, angajati, creditori, furnizori, clienti, institutiile statului si de catre public. 

De asemenea, firmele pot intocmi rapoarte financiare in alta moneda decat leul.

Alte modificari contabile
Angela Manolache mai spune ca o alta modificare este contabilizarea cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor minerale.

Luminita Hosu mentioneaza ca o alta clarificare introdusa de noul ordin contabil este aceea ca la contabilizarea contractelor de leasing financiar, numai anumite categorii de entitati pot avea calitatea de locator.

In aplicarea noilor reglementari sunt introduse conturi noi si pentru cheltuieli cu protectia mediului inconjurator si un cont extrabilantier pentru certificate de emisii de gaze cu efect de sera, primite cu titlu gratuit.

Luminita Hosu mai spune ca o alta modificare este aceea ca evenimentele si operatiunile economico - financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Astfel, trebuie sa se mentioneze cum se deruleaza aceste activitati.

Angela Manolache adauga faptul ca in noua legislatie se mai clarifica evidenta contabila a asocierilor in participatiune si inregistrarea actiunilor primite cu titlu gratuit.

Inventarierea
Pe langa modificarea Ordinului 3055/2009, contabilitatea este influentata in acest an si de Ordinul 2861/2009 care aproba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Ordinul 2861/2009 a intrat in vigoare la inceputul lunii noiembrie, anul trecut, aplicandu-se inclusiv pentru exercitiul financiar incheiat anul trecut, la 31 decembrie.

In ordinul 2861/2009 se mentioneaza ca nu mai exista o limita minima privind numarul de membri care fac inventarierea, iar, in cazul firmelor fara niciun salariat, un numar care sa poata efectua aceasta operatiune, aceasta putand fi realizata de administratori.

Diana Lupu precizeaza ca pot participa la efectuarea operatiunilor de inventariere contabilii care tin evidenta gestiunii inventariate, fara ca acestia sa faca parte din comisie, daca este prevazut astfel in procedurile interne ale entitatii.

Firmele cu un an financiar diferit de cel calendaristic isi vor organiza si efectua inventarierea anuala, astfel incat rezultatele inventarierii sa fie cuprinse in situatiile financiare intocmite pentru anul financiar.

Diana Lupu mai spune ca in acest scop, aceste firme trebuie sa aiba in vedere informatiile aferente ultimei zile a exercitiului financiar.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului si cel al pragului de semnificatie, adoptate de toate firmele, sunt doua dintre cele mai importante modificari contabile, intrate in vigoare de la inceputul acestui an.
Schimbarile in contabilitate sunt reglementate de ordinul 3055/ 2009, care a fost adoptatat pentru ca legislatia romaneasca in domeniu sa se alinieze cu cea internationala.
Una dintre modificarile care vor afecta procedurile contabile ale companiilor este aceea ca disponibilitatile si alte valori de trezorerie, precum si creantele si datoriile, toate in valuta, se reevalueaza la finele fiecarei luni, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii.
Corectarea erorilor nesemnficative si introducerea de noi conturi sunt alte schimbari din noul ordin pentru contabilitate.
Si situatiile si controlul intern sunt schimbari pe care le vor face companiile in contabilitate din acest an.

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.