Implicatiile contractului de comodat


Cel care imprumuta un bun pe baza de contract de comodat este obligat sa suporte cheltuielile de intretinere. Pentru ca aceste imprumuri au un caracter gratuit, daca bunul este oferit de o firma, trebuie o atentie sporita la respectarea conditiilor legale, deoarece, in principiu, companiile nu pot face acte dezinteresate, ci cauta profit.

 

Implicatiile fiscale ale contractului de comodat inseamna diminuarea bazei impozabile a profitului cu cheltuielile de intretinere si folosire a bunului, precum si cele de reparatii, care fac obiectul contractului.

Daca ai contract de comodat pe spatiu, cheltuiala cu intretinerea si reparatia este dedusa doar pentru spatiul arondat firmei adica in cota-parte. Insa, atentie, fiscul recunoaste cheltuiala, dar nu si TVA-ul aferent, daca pe factura nu este mentionat numele societatii”, spune pentru startups.ro Luminita-Gabriela Floroiu Hosu, directorul companiei de contabilitate Expert Star Consulting.

In cazul in care comodantul (cel care ofera un bun spre imprumut) este o persoana fizica si comodatarul (cel care foloseste bunul) este o companie, cheltuielile efectuate de comodatar pentru utilizarea bunului in scopul desfasurarii activitatii sale (realizarea de venituri impozabile) sunt considerate deductibile la calculul impozitului pe profit.

In general, un astfel de contract atrage dupa sine obligatia comodatarului de a evidentia prin documente justificative folosirea bunului care face obiectul contractului de comodat in scopul realizarii de venituri impozabile. Totodata, trebuie avute in vedere conditiile impuse de Codul Fiscal pentru deducerea cheltuielilor reprezentand prestarile de servicii”, spune pentru startups.ro Ada Palea, Senior Manager in cadrul Taxation Services la compania de consultanta fiscala si audit KPMG.

In situatia in care o companie este comodant (activitate care nu-i aduce venituri), acest fapt determina considerarea cheltuielilor legate de acest bun ca fiind nedeductibile.

Toate cheltuielile efectuate de o societate comerciala in legatura cu un bun a carui folosinta a transmis-o printr-un contract de comodat sunt, in principiu, cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal si nu pot fi scazute din baza de calcul a impozitului pe profit”, explica pentru startups.ro Iuliana Negoita, avocat colaborator la societatea de avocatura Zamfirescu Racoti Predoiu.


Obligatiile si drepturile comodatarului
Principala obligatie a comodatarului este de a transmite bunul comodatului in starea in care a fost predat, mai putin uzura normala aparuta din folosinta obisnuita a bunului. Bunul nu poate fi inlocuit cu alt bun sau cu bani.

Daca lucrul imprumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, acesta este obligat sa-l repare si sa-l restituie in natura.

Stefania Radoi, Junior Associate la casa de avocatura Bulboaca & Asociatii, spune pentru startups.ro ca se poate stabili repararea prin echivalent numai in cazul imposibilitatii de executare in natura sau daca comodantul dovedeste ca executarea in natura nu ii mai foloseste ori daca ambele parti ale contractului convin in acest sens.

Luminita-Gabriela Floroiu Hosu mentioneaza ca, de exemplu, comodatarul este obligat sa restituie bunul in natura sa specifica, la indeplinirea termenului stabilit prin contract.

Alte obligatii ale comodatarului sunt de a conserva bunul primit si de a-l folosi conform destinatiei (naturii sale sau modului stabilit prin conventie de catre parti).

In cazul folosirii bunului contrar destinatiei sale, comodatarul va suporta daunele cauzate bunului”, mentioneaza pentru startups.ro Madalina Scurtu, avocat asociat la societatea de avocatura Deli & Asociatii.

Iuliana Negoita subliniaza ca daca comodatarul nu respecta destinatia, poate pierde bunul si contractul se poate rezilia pentru nerespectarea obligatiilor asumate.

In contract se poate mentiona ca un comodatar sa plateasca o suma care sa reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosintei.

Acesta obligatie nu transforma comodatul intr-un contract cu titlu oneros, ci reprezinta o concretizare a obligatiei de restituire a lucrului in starea  in care a fost predat. Pe aceasta cale, in cazul bunurilor care se deterioreaza in mod natural prin trecerea timpului (de exemplu constructiile), indiferent daca sunt sau nu folosite, incheierea unui contract de comodat poate fi utila si pentru comodant, in special atunci cand acesta nu are nevoie de bunul imprumutat pe perioada de timp pentru care a fost incheiat contractul”, mai spune Stefania Radoi.

Citeste continuarea articolului - pagina 2


DE RETINUT:
Daca comodatul este o persoana fizica si comodatarul o companie, cheltuielile efectuate de comodatar pentru utilizarea bunului in scopul desfasurarii activitatii sale (realizarea de venituri impozabile) sunt considerate deductibile la calculul impozitului pe profit.
Principala obligatie a comodatarului este de a transmite bunul comodatului in starea in care a fost predat, mai putin uzura normala aparuta din folosinta obisnuita a bunului, care nu poate fi inlocuit cu alt bun sau cu bani.
In contract se poate mentiona ca un comodatar sa plateasca o suma care sa reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosintei.
Comodantul este obligat sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul pana la termenul convenit si sa plateasca despagubirile civile.
Daca nu se mentioneaza un termen de restituire a bunului, comodantul poate cere oricand restituirea acestuia, daca acesta dovedeste ca are o trebuinta urgenta si neprevazuta de acel lucru, caz in care comodatarul va fi obligat la restituire.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii