Finantari pentru microintreprinderi


Suma obtinuta poate reprezenta maxim 70% din valoarea proiectului pe care o microintreprindere vrea sa il finanteze.

Microintreprinderile pot finanta proiecte a caror valoare variaza intre 100.000 de lei si 3 milioane de lei. Valoarea maxima a ajutorului de stat de minimis din cadrul acestor finantari este de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru firmele din domeniul transportului rutier), pentru o perioada de pana la trei ani fiscali. 

Banii pot fi accesati prin domeniul de interventie 4.3. “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”. Acest domeniu face parte din axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, a Programului Operational Regional 2007 - 2013 (POR).

In cadrul acestui program pot obtine finantare microintreprinderile din industria prelucratoare (imbracaminte, hartie, titei, produse chimice, constructii metalice, mobila etc), din distributia apei (inclusiv salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare), constructii, hoteluri si restaurante, informatii si comunicatii, activitati de administrare, sanatate si asistenta sociala, precum si activitati de spectacole, culturale si creative.

La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja inscris in actul constitutiv domeniul de activitate eligibil in care doreste sa realizeze investitia/ proiectul pentru care solicita finantare, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a obtinut profit din exploatare in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare”, se mentioneaza in Ghidul solicitantului.

Acest ghid a fost publicat ieri pe site-ul agentiei care se ocupa de POR.

De exemplu, o microintreprindere care depune o cerere de finantare in cursul acestui an trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 1 ianuarie a anului trecut, iar la 31 decembrie 2008 sa fi inregistrat profit din exploatare.

Criteriile privind durata de activitate si profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a microintreprinderii, nu numai la cea pentru care solicita finantare.

Activitatile eligibile sunt achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, de sisteme IT, precum si construirea, extinderea si modernizarea spatiilor de productie sau de prestare servicii.

Perioada de implementare a activitatilor din proiect, de la semnarea contractului de finantare pana la finalizarea ultimei activitati, nu trebuie sa depaseasca data de 31 iulie 2015.

Solicitarile se depun la organismele intermediare ale POR din fiecare regiune de dezvoltare, respectiv Agentiile pentru Dezvoltare Regionala.

Cererile de finantare vor fi depuse numai in format tiparit pe hartie.

Punctajul final obtinut de proiect reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute la cele doua criterii (Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR si Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului), care in total au opt subcriterii.

Punctarea a cel putin unui subcriteriu cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. Proiectul trebuie sa obtina minimum 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru finantare.

Tinta acestui domeniu de interventie este de a sprijini 1.500 de microintreprinderi din Romania pana in 2015, ceea ce ar crea 3.000 de locuri de munca.

Finantarea pentru acest apel este in valoare de 171,68 milioane de euro, pentru toate regiunile de dezvoltare.

Cea mai mare parte din suma, 27,64 milioane de euro, este repartizata regiunii de nord-est, urmata de cea de sud, cu 27,28 milioane de euro, si de cea de sud-vest, cu 25,2 milioane de euro.

Pe locul urmator este regiunea de sud-est, cu 22,61 de milioane de euro, urmata de nord - vest, cu 19,74 de milioane de euro, de cea de vest - 17,37 de milioane de euro, de centru - 16,29 milioane de euro si de Bucuresti-Ilfov - 15,55 milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse incepand cu 23 noiembrie 2009. Se va acorda finantare pana la epuizarea fondului.

Proiectele finantate in cadrul acestui domeniu de interventie pot fi finantate si cu ajutoare de stat de minimis, care se acorda sub forma de finantare nerambursabila.


Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii