Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Etapele fuziunii
Fiecare dintre firmele care fuzioneaza publica in jurnalul oficial al statului membru in care functioneaza o serie de informatii minime cu privire la intentia si structura fuziunii.

Pentru a se transfera bunurile de la firmele care fuzioneaza catre societatea europeana, formalitatile si procedurile speciale obligatorii se realizeaza in fiecare stat.

"Adunarea generala a fiecarei societati implicata in fuziune aproba proiectul de fuziune si implicarea salariatilor fiecarei societati care fuzioneaza, conform Directivei 2001/86/CE; adunarea generala are dreptul de a conditiona inregistrarea societatii europene de ratificarea expresa de catre respectiva adunare generala a modalitatii finale in care se realizeaza", specifica Irena Tudorie.

Legalitatea procedurii de fuziune este examinata pentru fiecare societate implicata. Apoi, se elibereaza pentru fiecare societate cate un certificat, emis de un notar, instanta sau registru, care atesta incheierea acestor formalitati. Acest certificat este valabil sase luni de la data emiterii.

"Se examineaza legalitatea fuziunii si indeplinirea cerintelor legate de constituirea societatii europene prin fuziune conform prevederilor aplicabile in statul membru unde se va infiinta societatea europeana", mai spune Irena Tudorie.

Documentele pentru holding
Daca societatea europeana inmatriculata in Romania se constituie ca holding, pe langa documentele necesare pentru inregistrarea sediului mai are nevoie de:
•    proiectul de constituire a holdingului de societati europene
•    inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecarei societati care promoveaza actiunea au aprobat proiectul de constituire a holdingului de societati europene
•    dovezile privind contributia de catre asociatii societatilor participante, in termenul legal, a procentului minim de actiuni sau parti sociale stabilit in proiect
•    dovezile privind realizarea schimbului de actiuni sau parti sociale cu actiuni ale holdingului de societati europene
•    dovezile care atesta efectuarea publicitatii privind indeplinirea conditiilor de constituire a holdingului de societati europene de catre fiecare firma implicata
•    certificatele eliberate de autoritatile competente pe teritoriul carora isi au sediul societatile implicate in constituirea acestui holding, din care sa reiasa ca cel putin doua dintre societatile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale Uniunii Europene diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de dreptul altui stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru.

Etapele de formare a holdingului
Conform Irenei Tudorie, in cazul constituirii unui holding din societati europene etapele de constituire sunt:
•    organele de conducere ale societatilor care participa la aceasta constituire redacteaza un proiect de constituire a holding-ului care va include un raport explicativ si justificativ cu privire la aspectele economice si juridice ale constituirii si stabilesc procentul minim de participare a fiecarei societati implicate in crearea holdingului
•    fiecare dintre societatile care participa la constituire holdingului de societati europene va publica in jurnalul oficial al statului membru in care functioneaza proiectul de constituire a acestui holding cu cel putin o luna inainte de adunarea generala convocata sa se pronunte asupra operatiunii
•    experti independenti intocmesc un raport scris destinat actionarilor societatilor care participa la proiectul de holding; se poate intocmi si un raport unic destinat tuturor actionarilor  societatilor implicati, la cererea societatilor implicate
•    adunarea generala a fiecarei societati implicate in infiintarea holdingului de societati europene aproba atat proiectul de constituire cat si implicarea salariatilor fiecarei societati care fuzioneaza conform Directivei 2001/86/CE; adunarea generala are dreptul de a conditiona inregistrarea societatii europene de ratificarea expresa de catre respectiva adunare generala a modalitatii finale in care se realizeaza
•    in maxim trei luni de la intocmirea actului de constituire a holdingului de societati europene, societatile care promoveaza operatiunea le informeaza pe cele implicate
•    se inmatriculeaza holdingului de societati europene conform regulilor din dreptul intern aplicabil in statul membru unde acest holding isi stabileste sediul
•    publicitatea constituirii holdingului de societati europene se face in jurnalele oficiale si registrele autorizate din fiecare stat membru in care sunt localizate societatile implicate in fuziune.

Documentele pentru transfer
Irena Tudorie mentioneaza ca, in cazul in care o societate europeana care isi transfera sediul in Romania din alt stat membru al UE, trebuie sa pregateasca urmatoarele documente:
•    actul constitutiv, in forma actualizata
•    proiectul de transfer al sediului
•    dovada efectuarii publicitatii proiectului de transfer, conform legii aplicabile in statul membru unde societatea europeana este inmatriculata
•    hotararea adunarii generale a societatii europene privind aprobarea transferului sediului
•    certificatul eliberat de autoritatea competenta a statului unde este inmatriculata societatea europeana, care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru transferul sediului
•    documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/ sau de sedii secundare
•    declaratia pe propria raspundere a reprezentantului societatii europene, din care sa rezulte ca aceasta nu este supusa, in statul de inmatriculare anterior, unei proceduri de lichidare, insolventa, faliment sau unei alte proceduri cu efect similar
•    declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
•    declaratia in vederea inregistrarii fiscale
•    dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Etapele in transformarea unei societati europene
In cazul transformarii unei firme anonime in societate europeana, Irena Tudorie spune ca etapele sunt:
•    organul de conducere redacteaza un proiect de transformare in societatea europeana care va include un raport explicativ si justificativ cu privire la aspectele economice si juridice transformarii asupra actionarilor si angajatilor
•    proiectul de transformare in societate europeana se publica in jurnalul oficial al statului membru in care functioneaza societatea anonima care se transforma
•    expertii independenti intocmesc un raport scris, care atesta ca societatea dispune de active nete cel putin echivalente cu capitalul sau plus rezervele care nu pot fi distribuite conform legii si statutului
•    adunarea generala  aproba proiectul de transformare si statutul societatii europene 
•    se inregistreaza transformarea ca societate europeana conform regulilor din dreptul intern aplicabil
•    publicitatea constituirii societatii europene se face in jurnalele oficiale si registrele autorizate din statul membru unde este localizata societatea transformata.

Proiectul de transfer este de asemenea publicat in Monitorul Oficial pentru ca toate persoanele interesate sa poata avea acces la el.

Luminita Ristea, director general la compania de consultanta si audit  ConsultingR, membru Nexia International spune ca in acest mod, creditorii unei astfel de societati europene pot formula opozitie la transferul sediului social si, in acest caz, transferul va fi suspendat pana cand instanta da o hotarare definitiva si irevocabila in cauza privitoare la acest aspect.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
La infiintarea unei societati europene in Romania, pe langa cele 10 - 15 acte necesare la infiintarea unei firme, mai este nevoie de alte minim 13 tipuri de documente.
La o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a inmatricularii societatii europene in Registrul Comertului, ONRC transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea acestei societati.
In cazul inmatricularii unei filiale a societatii europene cu sediul in Romania, pe langa inscrisurile prezentate ca fiind necesare pentru inregistrarea sediului acesteia, se ataseaza si dovezi din care sa reiasa ca cel putin doua dintre entitatile juridice care subscriu actiunile societatii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia altui stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru.
Pentru fuziune, holding si transferul unei societati europene, documentele necesare sunt proiectele specifice in fiecare caz (fuziune, holding si transfer), dovezile ca aceste modificari sunt cunoscute de catre totii cei afectati si dovezile de publicitate.

Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.