Cum infiintezi o societate europeana


Pentru inregistrarea unei societati europene cu sediul in Romania sunt necesare documentele de inmatriculare a oricarei firme, insa si cele privind firmele implicate si cele pentru publicitate la nivel european.

 

La infiintarea unei societati europene in Romania (Citeste aici mai multe despre situatiile cand este necesara infiintarea unei societati europene) pe langa cele 10 - 15 acte necesare la infiintarea unei firme, mai este nevoie de alte minim 13 tipuri de documente:
•    pentru fondatorul persoana juridica - actul de inmatriculare, hotararea organului statutar de participare la constituirea societatii europene si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele firmei fondatoare
•    dovada autorizatiilor/ avizelor eliberate de autoritatile competente
•    dovada depunerii aporturilor in numerar si/ sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate in natura
•    dovada evaluarii bunurilor cu care se contribuie in natura sau, dupa caz, raportul de expertiza privind evaluarea acestora
•    declaratie cu privire la specimenul de semnatura al administratorilor, membrilor directoratului, precum si al altor persoane cu puteri de reprezentare a societatii
•    dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/ membru al directoratului ori a insarcinarii de cenzor/ auditor de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutiv
•    certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente participante in calitate de asociati fondatori la constituirea societatii europene, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate
•    dovezi privind indeplinirea conditiilor prevazute prin legi speciale, corespunzator domeniului de activitate, in original sau in copie certificata
•    certificate eliberate de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) pe teritoriul carora isi au sediile firmele implicate in constituire, din care sa rezulte ca acestea functioneaza, au sediul si administratia centrala pe teritoriul acestora
•    dovezi referitoare la acordul privind modalitatile de participare si implicare a lucratorilor la activitatea societatii sau dovada ca s-au purtat negocieri fara a se ajunge la un acord
•    dovada ca s-a subscris si varsat capitalul social minim de 120.000 de euro
•    declaratiile pe propria raspundere ale reprezentantilor entitatilor juridice implicate in constituire, din care sa rezulte ca acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolventa (reorganizare judiciara, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar
•    dovada achitarii sumelor pentru publicitatea din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in original (Directiva 68/151/CEE).

La o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a inmatricularii societatii europene in Registrul Comertului, ONRC transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea acestei societati. Anuntul este publicat in Jurnalul Oficial al UE.


Infiintarea unei filiale
"In cazul inmatricularii unei filiale a societatii europene cu sediul in Romania, pe langa inscrisurile prezentate ca fiind necesare pentru inregistrarea sediului acesteia, se ataseaza si dovezi din care sa reiasa ca cel putin doua dintre entitatile juridice care subscriu actiunile societatii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia altui stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru", spune pentru startups.ro Irena Tudorie, Partner la casa de avocatura Popovici Nitu & Asociatii.

Pentru a constitui o filiala a societatii europene sunt necesari urmatorii pasi:
•    organele de conducere ale societatilor care participa la constituire acesteia redacteaza un proiect de constituire a filialei societatii europene care include un raport explicativ si justificativ cu privire la aspectele economice si juridice transformarii asupra actionarilor
•    adunarea generala a fiecarei entitati implicate in constituirea filialei aproba proiectul de constituire a acesteia si statutul ei 
•    se inregistreaza aceasta filiala conform regulilor aplicabile in dreptul intern din statul membru unde se realizeaza inmatricularea
•    publicitatea constituirii societatii europene se face in jurnalele oficiale si registrele autorizate din statul membru unde este localizata societatea transformata.


Documentele pentru fuziune
Camelia Enescu, avocat partener in cadrul casei de avocatura Enescu & Cuc, precizeaza ca, in cazul societatilor europene constituite prin fuziune sau absorbtie, administratorii sau membrii directoratului societatilor care vor participa la aceasta intocmesc un proiect comun de fuziune, care este semnat de reprezentantii societatilor participante si depus la Oficiul Registrului Comertului.

Acest proiect comun cuprinde:
•    forma, denumirea si sediul social ale tuturor firmelor participante la fuziune
•    forma, denumirea si sediul social ale societatii nou-infiintate
•    conditiile alocarii de actiuni sau parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea nou-infiintata
•    rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar
•    drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau cea nou-infiintata detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora
•    orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune
•    informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau societatii nou-infiintate
•    informatii privind mecanismele de implicare a angajatilor in definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate

Irena Tudorie adauga ca, pe langa proiectul de fuziune, la o fuziune mai este nevoie de: 
•    inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecarei societati care urmeaza sa fuzioneze au aprobat fuziunea
•    dovezile privind publicitatea fuziunii, efectuata conform legilor aplicabile statutelor societatilor care urmeaza sa fuzioneze
•    certificatele emise de autoritatile competente, care sa ateste pentru fiecare societate implicata incheierea actelor si formalitatilor premergatoare fuziunii.

In proiectul de fuziune se mentioneaza data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii si cea de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate. De asemenea, se mentioneaza data de la care au loc efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor participante la fuziune si cea de la care actiunile sau partile sociale dau dreptul detinatorilor de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept.

Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu minimum 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii”, mai spune Camelia Enescu.

 

Citeste continuarea articolului - pagina 2


DE RETINUT:
La infiintarea unei societati europene in Romania, pe langa cele 10 - 15 acte necesare la infiintarea unei firme, mai este nevoie de alte minim 13 tipuri de documente.
La o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a inmatricularii societatii europene in Registrul Comertului, ONRC transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea acestei societati.
In cazul inmatricularii unei filiale a societatii europene cu sediul in Romania, pe langa inscrisurile prezentate ca fiind necesare pentru inregistrarea sediului acesteia, se ataseaza si dovezi din care sa reiasa ca cel putin doua dintre entitatile juridice care subscriu actiunile societatii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau ca detin de cel putin doi ani o filiala reglementata de legislatia altui stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru.
Pentru fuziune, holding si transferul unei societati europene, documentele necesare sunt proiectele specifice in fiecare caz (fuziune, holding si transfer), dovezile ca aceste modificari sunt cunoscute de catre totii cei afectati si dovezile de publicitate.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii