Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

In cazul in care contractul se incheie cu o persoana juridica, este recomandabil sa se solicite certificatul de inregistrare la Registrul Comertului a respectivei societati, precum si actul in baza caruia aceasta detine bunul in cauza”, detaliaza Iuliana Negoita.

Contractul de comodat intra in vigoare cand se semneaza sau cand stabilesc partile.

Contractul de comodat incepe sa-si produca efectele inca de la incheierea lui, adica de la realizarea acordului de vointa intre parti, insotit neaparat de predarea efectiva a obiectului contractului”, subliniaza Stefania Radoi.

Daca printr-un contract de comodat s-ar mentiona o contravaloare pentru folosinta bunului imprumutat, contractul ar deveni unul de locatiune.

Nimic nu se opune insa ca prin contract, partile sa stipuleze o suma de bani care sa reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosintei, dar aceasta nu transforma in vreun fel contractul intr-unul cu titlu oneros”, mai spune Iuliana Negoita.

Implicarea avocatilor si notarilor
Conform consultantilor din domeniu, contractul de comodat trebuie sa aiba o data autentica.

Data autentica inseamna semnatura data de un avocat sau de un notar. Daca nu exista data autentica, exista posibilitatea ca un contract de comodat sa nu fie recunoscut din punct de vedere fiscal la un eventual control”, explica pentru startups.ro Luminita-Gabriela Floroiu Hosu, directorul companiei de contabilitate Expert Star Consulting.

Autentificarea contractului de catre notar sau certificarea continutului de un avocat nu este necesara, dar partile o pot face si daca vor sa isi conserve mijloace de proba cu o forta probanta superioara.

In cazul in care contractul se autentifica de catre un notar public, precizam faptul ca un astfel de act juridic are cea mai mare forta probanta, iar in caz de litigiu, cel care il foloseste este scutit de orice dovada, proba contrara revenind celui care il contesta. Mai mult, in situatia in care partile au prevazut o clauza penala (de exemplu, pentru deteriorarea bunului din culpa comodatarului), contractul va constitui titlu executoriu”, mai spune Iuliana Negoita.

Stefania Radoi mentioneaza ca daca lucrul imprumutat are o valoare de peste 250 de lei, pentru a se face dovada contractului este necesara existenta unui inscris sub semnatura privata redactat intr-un singur exemplar (pentru comodant), cerinta multiplului exemplar fiind ceruta doar in cazul contractelor sinalagmatice (care nasc obligatii pentru ambele parti).

Iuliana Negoita adauga faptul ca avocatii nu au competenta de a autentifica un contract de comodat, acestia putand doar redacta acte juridice, sa ateste identitatea partilor, a continutului si a datei actelor ce urmeaza a fi prezentate spre autentificare notarului public.

Perioada
Legislatia nu prevede o perioada pentru care se poate semna un contract de comodat.

In practica, partile implicate stabilesc aceasta perioada, pentru ca transmiterea in folosinta a bunului nu poate fi perpetua.

Iuliana Negoita subliniaza ca daca partile nu au stabilit un termen, iar lucrul este de o folosinta permanenta, termenul restituirii il stabileste instanta, caci folosinta nu poate dura la infinit sau sa depinda exclusiv de vointa comodatarului (art. 1560, Cod civil).

Iuliana Negoita mai spune ca, pe de o parte, partile pot stipula in chiar contractul pe care il incheie prelungirea automata la sfarsitul perioadei convenite initial, nicio alta formalitate suplimentara nefiind necesara. Ea mentioneaza ca, pe de alta parte, inainte de expirarea duratei contractului de comodat, partile pot conveni prelungirea acestuia, prin act aditional, pentru o noua perioada si in aceleasi conditii convenite initial sau altele, iar manifestarea acordului de vointa al partilor in acest sens este suficienta.

Stefania Radoi adauga, insa, ca, chiar daca exista consimtamantul celor doua parti in sensul prelungirii efectelor contractului, contractul de comodat nu se prelungeste automat, ci este necesara incheierea unui alt contract de comodat.

Indiferent de modul in care se decide de reinoirea contractului, nu este nevoie de evaluarea bunului pentru prelungirea contractului.

Aceasta intrucat comodatarul nu plateste niciun pret al folosintei, pentru ca, prin intermediul evaluarii bunului sa se determine sau sa se ajusteze acest pret”, explica Madalina Scurtu.

Contractul de comodat se semneaza intr-un timp scurt, daca nu se apeleaza la un avocat sau notar pentru autentificare.

Imediat ce partile s-au inteles cu privire la clauzele contractuale si au fost puse la dispozitie toate actele necesare in vederea incheierii valabile, se poate proceda la semnarea contractului”, mai spune Iuliana Negoita.

Singurele costuri care pot aparea sunt onorariul avocatului care redacteaza contractul sau cele de autentificare, daca se apeleaza la serviciile unui avocat sau ale unui notar.

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Contractul de comodat permite folosirea temporara si gratuita
a unui bun mobil sau imobil (autoturism, cladire etc)
Cel care utilizeaza bunul este obligat sa il restituie asa cum l-a primit.
Contractul de comodat este larg utilizat in vederea obtinerii unui drept de folosinta asupra unui spatiu pentru stabilirea sediului social al unei societati comerciale sau in vederea utilizarii unui autoturism in scopul desfasurarii unei activitati profesionale.
Atat persoanele fizice, cat si companiile pot fi parte intr-un contract de comodat.
Incheierea unui astfel de contract este calificata drept un act de administrare, astfel incat, comodantul poate fi proprietarul bunului, un uzufructuar sau un locatar, daca transmiterea folosintei nu a fost interzisa prin contractul principal.
Autentificarea contractului de catre notar sau certificarea continutului de un avocat nu este necesara, dar partile o pot face.
Perioada pe care se incheie contractul nu este stabilita prin legislatia, insa partile trebuie sa o stabileasca, pentru ca transmiterea in folosinta a bunului nu poate fi perpetua.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.