Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

 

Mariana Basuc precizeaza ca, in conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 108/1999, republicata, impiedicarea, in orice mod, de catre un angajator, persoana fizica sau juridica, a inspectorilor de munca sa isi exercite controlul in limitele prevazute la art. 6 si 19 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.500 de lei la 9.000 de lei.

Mentionam faptul ca, de regula, actiunile de control ale Inspectiei Muncii sunt inopinate, drept pentru care, angajatorul persoana fizica sau juridica nu <trebuie> sa se pregateasca inaintea unui control, trebuie doar ca de la declansarea controlului pana la finalizarea acestuia sa puna la dispozitia inspectorilor de munca documentele solicitate”, mai spune Inspectorul.


Controlul din partea Garzii Financiare

Directiile care coordoneaza activitatea de Control Financiar si structurile de control subordonate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili efectueaza actiuni de control financiar in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a O.M.F.P. nr.889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Oficialii Ministerului spun pentru startups.ro ca inainte de inceperea actiunilor de control financiar, autoritatea de control are obligatia sa instiinteze agentul economic in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de control. Acesta va cuprinde obiectivele si data de incepere a controlului financiar.

Adrian Cucu, Comisarul General al Garzii Financiare, spune pentru startups.ro ca registrul de control este primul document care trebuie pus la dispozitia autoritatii de control. El mai spune ca firma trebuie sa respecte actele normative in vigoare in asa fel incat marfurile existente sa fie usor de identificat, si totodata sa se realizeze corelatia intre scriptic si faptic.

Agentul economic verificat are obligatia de a pregati dosarul juridic (actele de infiintare, marimea capitalului social si modificarile intervenite in structura acestuia si a  actionariatului, titluri de participare detinute la alte societati etc.), situatiile financiare anuale si evidenta contabila si tehnico-operativa pentru perioada supusa controlului,  dar si alte documente incidente obiectivelor actiunii de control financiar”, spun reprezentantii Ministerului Finantelor Publice.

De asemenea, agentul economic controlat, de regula, trebuie sa puna la dispozitia echipei de control un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii controlului. La finalizarea controlului financiar, se solicita reprezentantului agentului economic o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate. In declaratie se va mentiona si daca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de agentul economic.

Printre agentii economici la care Garda Financiara face controale se afla cei la care statul este actionar majoritar, cei la care statul este actionar majoritar si care au raportat pierderi, agentii economici care au beneficiat de transferuri si subventii, dar si agentii economici care au concesionat bunuri si activitati proprietate publica a statului, agentii economici care au in administrare bunuri apartinand patrimoniului public al statului, precum si agentii economici care au beneficiat de imprumuturi rambursabile cu garantia statului.

Pentru controlul efectuat de catre directiile care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala, prevederile legislative sunt aceleasi pentru toti contribuabilii, fara a exista particularitati pentru unele domenii”, precizeaza oficialii Ministerului Finantelor. 

Acestia informeaza ca in codul de procedura fiscala, aprobat prin OG 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cuprinse prevederi care reglementeaza modul de efectuare a inspectiei fiscale, incepand cu transmiterea Avizului de inspectie fiscala, drepturile si obligatiile contribuabilului pe timpul desfasurarii actiunii de inspectie fiscala si pana la discutia finala cu contribuabilul.  

Intoarce-te la prima pagina a articolului - pagina 1

Redactor: Lidia Ionita

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.