Cum inregistrezi o intreprindere familiala


Intreprinderea familiala (denumita pana anul trecut asociatie familiala) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. Activitatile economice desfasurate de o intreprindere familiala (IF) pot fi in agricultura, industrie, turism, constructii, IT si comert.

 

Nu se pot constitui in IF profesiile liberale, activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale si activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte tipuri de interdictii.

Medicii, expertii contabili, auditorii, arhitectii, avocatii, notarii nu vor putea sa-si desfasoare niciodata activitatea prin intermediul unei intreprinderi familiale, ci doar prin intermediul  unor forme de organizare reglementate de legile care guverneaza profesiile respective”, explica pentru startups.ro Daniela Moraru, General Manager la companiile Moore Stephens Riff.

In Romania, se pot organiza ca intreprinderi familiale atat cetatenii romani, cat si cei dintr-un stat membru al Uniunii Europene si cei dintr-un stat aflat in spatiul economic european.


Inregistrarea
IF se constituie printr-un acord incheiat de membrii familiei, obligatoriu in forma scrisa.

Prin acest acord de constituire se desemneaza si un imputernicit al intreprinderii, care o va reprezenta in fata tertilor si va gestiona interesele acesteia”, spune pentru startups.ro Simona Croitoru, avocat colaborator la casa de avocatura Zamfirescu Racoti Predoiu (ZRP).

Reprezentantul IF trebuie sa aiba minim 18 ani, iar ceilaltii membri sa aiba cel putin 16 ani. Niciunul dintre membri nu trebuie sa fi savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala (de tipul celor din cazierul fiscal).

IF trebuie sa aiba un sediu profesional declarat si reprezentantii sa declare pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Intreprinderea familiala se infiinteaza intr-o singura etapa - prin depunerea dosarului cuprinzand actele necesare la Registrul Comertului in a carei raza teritoriala isi va avea sediul aceasta”, precizeaza Simona Croitoru.

Toata procedura de infiintare si autorizare a functionarii unei astfel de intreprinderi este monitorizata de Oficiul Registrul Comertului.

Orice modificare ulterioara in activitatea asociatiei va fi depusa tot la Registrul Comertului unde aceasta a fost inregistrata”, mai spune Simona Croitoru.

Autorizatia de functionare este acordata pe un termen nelimitat sau pe o anumita perioada, daca se solicita acest lucru.

Pentru suspendarea IF se urmeaza aceeasi pasi ca si la oricare alta forma de organizare comerciala (Citeste aici cum se suspenda activitatea firmei).


Cine poate face parte din IF
IF poate angaja numai persoane din cadrul aceleiasi familii, indiferent de numarul acestora, nu si terte persoane. Numarul minim de membri este doi, iar familia este considerata a fi reprezentata de sot, sotie, copiii care au implinit varsta de 16 ani, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.

Membrii IF pot fi simultan Persoana Fizica Autorizata (PFA) (Citeste aici cum te inregistrezi ca PFA) si titulari ai unor intreprinderi individuale.

Acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala”, explica Simona Croitoru.


Documentele necesare
Pentru dosarul de inregistrare a IF se obtine de la Oficiul Registrului Comertului o cerere tip, la care se adauga rezervarea de denumire si cazierul fiscal pentru toti membrii (in format electronic).

De asemenea, de la Registrul Comertului se obtine si se adauga o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Dosarul de inregistrare va cuprinde si cate o copie dupa actul de identitate al fiecarui membru, documentele aferente sediului (contract de inchiriere si/ sau titlul de proprietate), specimenul de semnatura al reprezentantului IF, acordul de constituire incheiat de membrii familiei, procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii desemnat prin acordul de constituire (sub semnatura privata), prin care acesta este imputernicit sa o reprezinte, si dovezile privind achitarea taxelor legale.

Daca este cazul, pentru inregistrare se pot depune si documente care atesta pregatirea profesionala si cele care atesta experienta profesionala a membrilor. Costurile de inregistrare variaza intre 500 de lei si 1.000 de lei.

Dupa depunerea dosarului complet la Registrul Comertului, intreprinderea este inregistrata in termen de cinci zile lucratoare”, mentioneaza Simona Croitoru.

 

Citeste continuarea articolului - pagina 2


DE RETINUT:
Intreprinderea Familiala (IF) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.
Activitatile economice desfasurate de IF pot fi in agricultura, industrie, turism, constructii, IT si comert.
Toata procedura de infiintare si autorizare a functionarii unei astfel de intreprinderi este monitorizata de Oficiul Registrul Comertului.
Autorizatia de functionare este acordata pe un termen nelimitat sau pe o anumita perioada, daca se solicita acest lucru.
Membrii IF pot fi numai sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii IF, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.
Avantejele unei IF fata de o firma o sunt ca este autorizata mai repede, are costuri de infiintare mai mici, iar obligatiile fiscale si declaratiile catre stat sunt intr-un numar mai mic.
Membrii IF pot fi, cumulat, PFA, titularii ai unor intreprinderi individuale si angajati ai unei companii din acelasi domeniu sau din alt domeniu de activitate economica.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii