Finantare pentru implementarea de standarde internationale


Pana pe 25 decembrie, anul acesta, IMM-urile pot sa solicite finantare pentru realizarea de laboratoare de incercari si etalonari, pentru etichetarea ecologica, certificarea produselor si implementarea sistemelor de management al calitatii si al mediului.

 

Bugetul alocat pentru apelul de proiecte din 2009 este de 30,1 milioane de lei. Banii sunt acordati prin programul "Sprijin financiar pentru implementarea standardelor internationale in IMM". Anul acesta, apelul pentru program a fost lansat in luna iulie, in august a inceput inscrierea online, iar in septembrie a inceput depunerea proiectelor.

Pentru inscrierea online, apelul se va inchide fie cand valoarea totala a solicitarilor va fi dubla fata de bugetul alocat (n. red. - cand va ajunge la 60,2 de milioane de lei, bugetul alocat fiind de 30,1 milioane de lei), fie la patru luni de la inceperea inscrierilor online.

Programul face parte din Operatiunea 3 a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), Axa Prioritara 1 - Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, Domeniului Major de interventie DMI 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”. Aceasta schema de finantare din cadrul POS CCE, Axa Prioritara 1,  se va finaliza peste patru ani.


Cine poate solicita finantare
Firmele care aplica la acest program trebuie sa isi desfasoare in mod legal activitatea economica pe perioada exercitiului financiar precedent si sa fi avut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii cererii.

Nu sunt admise IMM-urile care isi desfasoara activitatea in domeniul pescuitului, acvaculturii, productiei primare a produselor agricole, procesarii agricole, procesarii si comercializarii produselor agricole, precum si in sectorul carbonifer.

Ciprian Mihalceanu, directorul Serviciului Evaluare, Selectie si Contractare (SESC) din cadrul Directiei pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM - Organism Intermediar pentru IMM, spune pentru startups.ro ca in cadrul acestui program nu sunt eligibile organizatiile neguvernamentale, intreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si intreprinderile familiale.

IMM-ul are si obligatii de plata nete de peste 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

De asemenea, firma are obligatii de plata nete de peste o sesime din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale pentru toate punctele de lucru inscrise in certificatul constatator.

Companiile pot aplica pentru mai multe coduri CAEN, daca toate acestea sunt eligibile, fac obiectul proiectului si fac parte din activitatea firmei.


Cat se poate finanta
Suma maxima acordata unui IMM este de 860.000 de lei (200.000 de euro), cu conditia respectarii ajutorului de minimis si se poate finanta toata valoarea proiectului.

Valoarea minima a finantarii nerambursabile solicitate pana in prezent este de 5.250 lei, iar cea maxima este de 860.000 lei, astfel, valoarea medie se cifreaza la 125.458 lei”, precizeaza Ciprian Mihalceanu.

In cadrul acestui apel, un IMM poate depune unul sau mai multe proiecte, daca respecta prevederile referitoare la ajutorul de minimis si daca aceste proiecte sunt justificate si sustinute.

Perioada de implementare a proiectului pentru care se acorda bani este de cel mult doi ani de la data semnarii contractului de finantare.

IMM-urile pot prefinanta cheltuielile eligibile ale proiectului, o singura data, cu maximum 35% din valoarea ajutorului financiar acordat. Suma prefinantata se recupereaza progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambursare intocmite de beneficiari, stabilit prin contract.


Ce se poate finanta
Activitatile eligibile in cadrul acestui program sunt infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari, etichetarea ecologica si certificarea produselor, serviciilor sau proceselor.

Ciprian Mihalceanu adauga faptul ca se vor finanta numai acele laboratoare de incercari si etalonari fixe sau mobile care au ca scop sprijinirea si stimularea conceperii si dezvoltarii de produse inovative si competitive.

Pentru autolaboratoare, cheltuielile eligibile sunt achizitionarea si instalarea de instrumente, echipamente si mobilier pentru laboratoarele de incercari si etalonari si de echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care se solicita finanatarea. Autolaboratoarele pot cere bani si pentru consultanta in elaborarea documentelor de acreditare si pentru cursuri specializate de utilizare a echipamentelor achizitionate.

In activitatile eligibile intra si implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (al produselor si/sau au serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu.

In Ghidul Solicitantului se subliniaza ca eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acesteia si ca in cadrul proiectelor pentru care se solicita finantare trebuie sa existe cel putin o activitate eligibila.

Toate echipamentele si tehnologiile cofinantate prin fonduri nerambursabile si achizitionate printr-un proiect in acest program trebuie sa fie noi.
In cazul achizitionarii de produse din exterior, cand pot aparea diferente de curs valutar intre momentul emiterii facturii si momentul efectuarii platii, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunzatoare celui mai mic curs valutar.

Citeste continuarea articolului - pagina 2


DE RETINUT:
Activitatile eligibile sunt
construirea si modernizarea laboratoarele de incercari si etalonari, etichetarea ecologica, certificarea produselor si implementarea sistemelor de management a calitatii si a mediului.
Perioada de depunere a proiectelor este, in acest an, 10 august - 25 decembrie
Bugetul alocat pentru apelul de proiecte din cadrul acestui program in acest an este de 30,1 milioane de lei.
Suma maxima pe care o poate primi un IMM este de 200.000 de euro.
Companiile aplicante trebuie sa fi avut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar intainte de data depunerii cererii.
Se pot depune cereri pentru mai multe proiecte.
Evaluarea proiectelor depuse a inceput in cursul saptamanii 12 octombrie - 18 octombrie a acest an.


Redactor: Alina Botezatu

Un material startups.ro. Toate drepturile rezervate.


Nu exista comentarii